Nieuw in Bloemendaal

Hedendaagse architectuur

Om een beeld te geven wat in de gemeente Bloemendaal (inclusief Aerdenhout, Overveen etc.) recentelijk is opgeleverd èn waaraan momenteel gewerkt wordt, toont het ABC als een service deze rubriek 'nieuw in Bloemendaal'. Het betreft hier selecties van projecten onder de kopjes 'gerealiseerd' en 'in aanbouw'. Er is daarbij voor de overzichtelijkheid ook een onderverdeling in rubrieken als woningbouw, utiliteitsbouw etc en er kan gezocht worden op de naam van een gebouw of project.

Bij het samenstellen van de hier gepresenteerde projecten is niet gestreefd naar volledigheid maar naar een indruk te geven wat de hedendaagse bouwproductie is in deze stad. Wilt u verder kijken dan Bloemendaal alleen en informatie vinden over nieuwe projecten in omliggende gemeenten in de regio Zuid Kennemerland (zoals Zandvoort, Haarlem en Heemstede) dan is die ook op deze website te vinden! 

Voor opmerkingen, suggesties en/of vragen kan contact worden opgenomen met Gabriël Verheggen, directeur ABC Architectuurcentrum Haarlem (tel. 023 534 05 84)