Nieuw in Heemstede

Hedendaagse architectuur

Om een beeld te geven wat in Heemstede recentelijk is opgeleverd èn waaraan momenteel gewerkt wordt, toont het ABC als een service deze rubriek 'nieuw in Heemstede. Het betreft hier selecties van projecten onder de kopjes 'gerealiseerd' en 'in aanbouw' (zie linker kolom). Er is daarbij voor de overzichtelijkheid ook een onderverdeling in rubrieken als woningbouw, utiliteitsbouw etc. en er kan gezocht worden op de naam van een gebouw of project.

Bij het samenstellen van de hier gepresenteerde projecten is niet gestreefd naar volledigheid maar naar een indruk te geven wat de hedendaagse bouwproductie is in deze stad. Wilt u verder kijken dan Heemstede alleen en informatie vinden over nieuwe projecten in omliggende gemeenten in de regio Zuid Kennemerland (zoals Zandvoort, Bloemendaal en Haarlem) dan is die ook op deze website te vinden! 

Voor opmerkingen, suggesties en/of vragen kan contact worden opgenomen met Gabriël Verheggen, directeur ABC Architectuurcentrum Haarlem (tel. 023 534 05 84)

Niet uitbreiden, maar vernieuwen
Heemstede blijft ook groeien maar groeit wel anders dan voorheen. Het stedelijk gebied breidt zich niet langer uit en toch zijn er de laatste jaren honderden woningen bijgekomen. Dat komt door de vernieuwingslocaties. Bedrijven worden verplaatst, gebouwen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd, verliezen hun functie en worden gesloopt. Op de vrijkomende ruimte worden vaak woningen gebouwd. Dat heeft alles te maken met het aantrekkelijke woonmilieu en de financiële draagkracht van groepen woningzoekenden. In de nieuwe woonwijkjes zijn vooral appartementen gebouwd, deels ook in de sociale sector. Daarnaast worden soms dure eengezinswoningen in de marktsector gerealiseerd. De tuinen zijn klein, de dichtheden hoog. Projecten worden hierdoor financieel haalbaar en kunnen bijdragen aan de kosten van verplaatsing en nieuwbouw elders van de oorspronkelijke functie. Naast projecten met sloop en nieuwbouw hebben in Heemstede de afgelopen jaren ook renovaties plaatsgevonden.