Over ABC

Het Architectuur- en Bouwhistorisch Centrum Haarlem, ook bekend als als het ABC Architectuurcentrum Haarlem (kortweg ABC), werd in 1989 opgericht en is een stichting. Het ABC heeft in de eerste plaats als doel het bevorderen van de belangstelling voor de gebouwde omgeving in Haarlem en de regio Kennemerland. Daarnaast wil het ABC ook de kwaliteit van die bebouwde omgeving in deze stad en haar regio bevorderen.

Activiteiten

Om deze doelen te bereiken organiseert het ABC exposities, lezingen, symposia, discussies, workshops en diverse andere activiteiten. De onderwerpen van de activiteiten en invalshoeken voor de projecten richten zich op het brede terrein van architectuur, interieurarchitectuur, stedenbouw, ruimtelijke ordening, tuin- en landschapsarchitectuur en alle kunstvormen die daarmee samenhangen. Jaarlijks worden er ca. 35 activiteiten georganiseerd.

Bouwkolom
Het ABC Architectuurcentrum Haarlem richt zich op allen die zich beroepsmatig met de gebouwde omgeving bezig houden, ofwel de vertegenwoordigers van de 'bouwkolom'. Hiertoe kunnen gerekend worden: (interieur)architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, opdrachtgevers, projectontwikkelaars, bestuurders, gemeentelijke -en provinciale beleidsmakers.

Van bewoner tot toerist
Maar alle activiteiten worden ook weloverwogen toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Daarbij richt het ABC zich op de bewoners van Haarlem en de regio, maar bijvoorbeeld ook op toeristen. Voor kinderen, jongeren en onderwijsinstellingen worden afzonderlijke initiatieven ondernomen en bijzondere activiteiten ontwikkeld, zoals workshops en (verjaardags)partijtjes. Jaarlijks ontvangt het ABC circa 15.000 bezoekers.

Lokaal architectuurcentrum

Het ABC is een zogenoemd 'lokaal architectuurcentrum'. Inmiddels zijn er zo'n 45 vergelijkbare centra in heel Nederland, zoals ARCAM (Amsterdam), CAST (Tilburg), GRAS (Groningen) en BABEL (Zaandam). Met deze en de andere centra wordt regelmatig samengewerkt en is goed contact. Samenwerken doet het ABC overigens ook veelvuldig, onder meer met verscheidene gemeentelijke diensten, architectenbureaus, (project)ontwikkelaars, onderwijsinstellingen als InHOLLAND, enzovoort.

Veel faciliteiten

Wat het ABC ten opzichte van de andere centra onderscheidt en uniek maakt, is de grootte van het ABC. Zo heeft dit centrum maar liefst 6, goed geoutilleerde, tentoonstellingsruimten. Hierdoor kunnen veel wisselende exposities worden getoond. Tevens is er voldoende ruimte voor permanente presentaties over nieuwe plannen en ontwikkelingen in de stad Haarlem. Daarbij beschikt het ABC ook nog over een aparte tuinzaal die gebruikt wordt voor bijvoorbeeld lezingen en een ruimte voor vergaderbijeenkomsten (beiden voor verhuur beschikbaar) en heeft het ABC een winkel met designartikelen en architectuurboeken.

Vrijwilligers
Wat het ABC, tot slot, eveneens bijzonder maakt is de wijze waarop het centrum is georganiseerd. Zo is de staff van het ABC (allen parttime) relatief klein en bestaat uit 3 personen. Veel uitvoerende werkzaamheden zoals het bemensen van de ontvangstbalie worden verricht door circa 70 (!) betrokken en enthousiaste vrijwilligers. Zij zijn voor het ABC dikwijls het visitekaartje en de ambassadeurs van het centrum.

ANBI
Sinds eind 2012 heeft het ABC een ANBI-status gekregen van de belastingdienst. In onderstaand pdf zijn antwoorden opgenomen die voor dat doel in het kader van transparantie gepubliceerd dienen te worden. Daarbij is ook de laatst vastgestelde jaarrekening (in dit geval 2014) toegevoegd als bijlage.