Medewerkers

De volgende medwerkers zijn aan het ABC verbonden (zie hieronder). Naast deze 'vaste' medewerkers en de vele vrijwilligers doet het ABC regelmatig beroep op een aantal freelance deskundigen waarmee regelmatig wordt semengewerkt.

Directeur:
Gabriel Verheggen

Financiele administratie:
Mirjam Bottelier

Administratieve ondersteuning / coördinatie zaalverhuur, catering en vrijwilligers:
Bernadette Traïdia

vrijwilligers
Het ABC wordt ondersteund door circa zeventig(!) enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Velen van hen zetten zich in als gastvrouw/gastheer en bemensen de ontvangstbalie. Daarnaast zijn er verscheidene vrijwillgers met specifieke werkzaamheden, zoals: Erica van Brussel (projectcoördinatie), Walther Eigeman, Michaël Maas en Huib van der Ploeg (technische dienst), Sonja Witlox (coordinatie kinderactiviteiten en educatie), Ruud van Vessem (bibliotheek) Bert Harmsen (coördinatie stadswandelingen en fietstochten)