Bestuur en programmaraad

samenstelling

De dagelijkse leiding van het ABC wordt bijgestaan door een stichtingsbestuur en een zogenoemde 'programmaraad' of 'programmacommissie'. Hoewel nauw betrokken stuurt het bestuur in principe 'op afstand' en komt ca. 5 keer per jaar bijeen. Het stichtingsbestuur stelt onder meer de begrotingen vast, bepaalt het meerjarig beleid en is onmisbaar bij het werven en behouden van sponsoren enzovoort. De programmaraad functioneert als een 'inhoudelijke denktank' van het centrum en voedt de organisatie vrijblijvend met ideeën voor exposities, manifestaties en bespreekt de actuele als ook de jaarprogramma's. De programmacommisie komt ca. 3 keer per jaar bijeen in 'brainstormsessies'.

Het ABC stichtingsbestuur bestaat uit zes leden:

Voorzitter: Ronald Huikeshoven, directeur AM 
Penningmeester: Roel Steenbeek, vrmlg voorzitter raad van bestuur Ymere
Secretaris: Dré Kraak, adviseur Ruimtelijke Ordening
Lid: Ruud Bergh, vrmlg directeur Schiphol Airport Development Company (SADC)
Lid: Anke Huntjes, directeur-bestuurder Pré Wonen
Lid: Jurgen van der Ploeg, Faro Architecten
Lid: Roger Kersten, AKRO-consult

De programmaraad van het ABC is als volgt samengesteld:

Max van Aerschot, architect en stadsbouwmeester
Renée Borgonjen, kunst- en architectuurhistorica
Sandra Bouwman, communicatie adviseur
Erica van Brussel, styliste
Johan Galjaard, stedenbouwkundige
Maurits Groen, milieu communicatiedeskundige
Jan Schuil, voormalig directeur woningcorporatie
Tonneke Sengers, kunstenares
Joop Slangen, architect (voormalig stadsbouwmeester)
Frans Strunk, communicatiedeskundige
Michiel Veldkamp, landschapsarchitect
Gabriël Verheggen, architectuurhistoricus (dir. ABC)