Subsidiegevers & Sponsoren

De activiteiten van het ABC Architectuurcentrum Haarlem worden financieel ondersteund door subsidie van de gemeente Haarlem, maar bijvoorbeeld ook door bijdragen - op basis van het inhoudelijke programma - van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Daarnaast is sponsoring door het bedrijfsleven voor het ABC onontbeerlijk. Dat gebeurt in de vorm van projectsponsoring. Gelukkig kan het ABC ook rekenen op een groot aantal sponsoren die het centrum met enthousiasme jaarlijks ondersteunen. Met hen is en wordt een speciale band opgebouwd. Voor de volledige sponsorlijst zie hieronder. In het ABC-sponsorpakket (zie onderstaand pdf) staat kort beschreven wat het ABC de sponsors als tegenprestatie biedt. Voor aanvullende informatie kunt u bij het ABC contact opnemen met Gabriël Verheggen (directeur), T 023 534 05 84.