Architectenwinkel Haarlem: gratis advies over (ver)bouwplannen

Architectenwinkel Haarlem: gratis advies over (ver)bouwplannen
BNA-architecten adviseren op afspraak op zaterdagen in ABC

Architecten van de BNA kring Amsterdam-Kennemerland zijn in het ABC de Architectenwinkel Haarlem gestart. Zij beantwoorden vragen over het bouwen of verbouwen van de eigen woning. De Architectenwinkel in het ABC is een laagdrempelige plek voor een eerste gesprek om te kijken wat een architect voor bouwen en verbouwen kan betekenen. Daarbij wordt inzichtelijk gemaakt wat bij het bouwen of verbouwen van een woning komt kijken. Op zaterdagen tussen 12.30 en 16.00 uur wordt daarvoor een wekelijks spreekuur georganiseerd. De architecten van de architectenwinkel geven dan op afspraak een eerste gratis ontwerpadvies.  Aanmelden en maken van afspraak kan uitsluitend via www.architectenwinkel.com .

De idee achter dit initiatief, afkomstig van de BNA kring Amsterdam-Kennemerland waarbij 500 architecten zijn aangesloten, is dat het samen met een architect ontwerpen en (ver)bouwen van het eigen huis, de nieuwe standaard wordt. De woningmarkt bevindt zich immers in een diepe crisis. Beleggers, corporaties en de overheid trekken zich terug. De BNA kring is ervan overtuigd dat de Nederlandse bouwbranche te maken krijgt met een structurele verandering. Er komen minder regels, kleinere projecten en meer particuliere investeringen. We gaan zelf bouwen, maar hoe doe je dat eigenlijk? In de ons omringende landen wordt de helft van de woningen zelf gebouwd. In Nederland amper 10%. In diverse Gemeenten wil men mensen in de gelegenheid stellen zelf hun huis te bouwen.

Ook het verbeteren van de eigen woning wordt steeds eenvoudiger. Er worden minder eisen vanuit het bouwbesluit gesteld en veel aanpassingen kunnen zonder welstandsadvies. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de woning meer en meer bij de eigenaar komt te liggen. Een Nederlands huis wordt gemiddeld eens in de 5 jaar in grote of kleine mate aangepast. We willen een eigentijdse inrichting, lagere energielasten en stellen hogere eisen aan comfort. Een architect helpt er voor te zorgen dat een verbouwing veilig, vlot en voor een scherpe prijs tot stand komt. Aanmelden voor gratis adviesgesprek kan uitsluitend via www.architectenwinkel.com. De Architectenwinkel is ook te volgen via twitter: @architectwinkel.en de Blog: architectenwinkel.wordpress.com