Fietstocht Lieven de Key

Rondleidingen
1400-1700 uur

Het is inmddels traditie dat het ABC een fietstocht organsieert langs en naar de genomineerde projecten voor de Lieven de Key-penning. Dit jaar wordt deze tocht gehouden op vrijdagmiddag 13 november. Het thema van de te bezoeken genominerde projecten is 'Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Landschap'. Meer informatie is binnenkort hier te lezen als ook de mogelijkheid voor aanmelding.