Hageveld-leerlingen ontwerpen post-coronastad
Expositie

Vanwege het coronavirus mochten leerlingen dit schooljaar heel lang niet naar school. Ondanks de huidige omstandigheden hebben zij absoluut niet stil gezeten. Dat laten leerlingen van Atheneum College Hageveld in het ABC zien. Zij hebben tijdens online en fysieke colleges van het vak CKV onder begeleiding van docent Yousef Kavousi een actueel thema onderzocht: 'Hoe moet het met onze steden, de publieke ruimtes en onze mobiliteit nu we gezien hebben wat een crisis zoals corona ermee doet?' Biedt deze crisis kansen om Nederland radicaal architectonisch te veranderen en leefbaarder te maken?

Kunnen we in een post-coronastad meer ruimte geven aan wandelaars, fietsers, sporters en kunstenaars of spelende kinderen? In wat voor werkelijkheid heeft deze crisis ons gebracht en welke kansen biedt deze crisis om onze land Nederland, die één van de dichtbevolkte landen ter wereld is, radicaal architectonisch te veranderen en meer leefbaar te maken? Deze en andere vragen waren het uitgangspunt voor de leerlingen van Atheneum College Hageveld. 
Het eindresultaat is een serie bijzondere maquettes die je in de educatieruimte van het ABC kunt bewonderen.