Nieuw in Haarlem

Hedendaagse architectuur

Om een beeld te geven wat in Haarlem recentelijk is opgeleverd èn waaraan momenteel gewerkt wordt, toont het ABC als een service deze rubriek 'nieuw in Haarlem'. Het betreft hier selecties van projecten onder de kopjes 'gerealiseerd' en 'in aanbouw' (zie linker kolom). Er is daarbij voor de overzichtelijkheid ook een onderverdeling gemaakt in rubrieken als woningbouw, utiliteitsbouw etc. en er kan gezocht worden op de naam van een gebouw of project.

Bij het samenstellen van de hier gepresenteerde projecten is niet gestreefd naar volledigheid maar naar een indruk te geven wat de hedendaagse bouwproductie is in deze stad. Wilt u verder kijken dan Haarlem alleen en informatie vinden over nieuwe projecten in omliggende gemeenten in de regio Zuid Kennemerland (zoals Zandvoort, Bloemendaal en Heemstede) dan is die ook op deze website te vinden! 

Voor opmerkingen, suggesties en/of vragen kan contact worden opgenomen met Gabriël Verheggen, directeur ABC Architectuurcentrum Haarlem (tel. 023 534 05 84)