Architect Jan Stuyt (1868-1934)

reizende tentoonstelling
Expositie

De vergeten architect Jan Stuyt (1868-1934) wordt dit jaar in ere hersteld. Met een reizende tentoonstelling, een begeleidende website en publicaties wordt aandachtr geschonken aan het leven en werk van een architect, die Nederlandse bouwkunst verrijkte met een groot aantal oosterse kenmerken. Van 25 juni tot en met 15 september is een overzicht van zijn leven en werk te zien in het ABC.
 
let op: expositie is t/m 15 september en niet zoals eerder gemeld 18 september!

Stuyt was in de eerste decennia van de vorige eeuw verantwoordelijk voor meer dan 300 ontwerpen, waarvan ruim 200 zijn gerealiseerd. Van de Obrechtkerk in Amsterdam en het Seminarie Hageveld in Heemstede, via raadhuizen in onder meer Castricum en Heemstede tot 3000 woningen in Heerlen. Zijn tamelijk traditionalistische opvattingen, die sterk ingingen tegen de toenmalige tijdgeest, worden vaak gezien als voorlopers van de Delftse School van M.J. Granpré Molière.
 
Stuyt ontwierp een nieuwe, en later veel nagevolgde bouwstijl die een mengeling vormde van romaanse en vooral byzantijnse elementen. De inspiratie die hij opdeed tijdens zijn reizen naar Italië, Turkije en het Midden-Oosten heeft overal in ons land sporen achtergelaten. In dat kader is ook de expositie getiteld 'Fusion' over en van het Delftse bureau WAM architecten (Wilfried van Winden) die gelijktijdig in het ABC te zien is interessant.
 
Voor meer infomatie over leven en werk van Jan Stuyt zie ook de site over hem.
 
let op: op woensdagavond 14 september om 20.00 uur houdt 'Stuyt-kenner' Ton Brugman een lezing in het ABC (toegang gratis). Meer informatie is hier binnenkort te vinden.