expositie over braakliggende terreinen in de stad
Expositie

Op 31 oktober start in het ABC Architectuurcentrum Haarlem ‘BRAAK!’, een kortdurende expositie over braakliggende terreinen in Haarlem. De expositie (installatie) ‘BRAAK in Haarlem!’ maakt onderdeel uit van het project Tussentijds Ruimtegebruik van de Haarlemse landschapsarchitecten Elizabeth Keller en Martijn Al. Met dit project willen zij aandacht vragen voor de ongebruikte ruimtes in de stad en laten zien dat met tijdelijke invulling de terreinen weer bij het leven in de stad betrokken kunnen worden.

Zoals vele steden in Nederland kent Haarlem een groot aantal braakliggende terreinen, bijvoorbeeld het EBH-terrein en het Sonneborn-terrein in Haarlem Noord. Veelal zijn er plannen voor nieuwbouw, maar zijn deze in de ijskast beland vanwege het economisch tij. De terreinen blijven er daardoor levenloos bij liggen en dragen niets bij aan het leven in de stad. Volgens Keller en Al is het potentieel behoorlijk groot. “De expositie in het ABC laat zien dat er verspreid over de stad een oppervlakte groter dan de gehele Haarlemmerhout momenteel braak ligt.”

 

Een tweede fase van het project ‘Tussentijds Ruimtegebruik’ volgt begin 2013. Dan gaan de twee landschapsarchitecten laten zien wat men met de braakliggende terreinen zou kunnen doen om deze weer bij de stad te betrekken. “Wij schetsen via concrete voorbeelden en ruimtelijke ontwerpen een beeld van de mogelijkheden voor tijdelijke invulling van deze terreinen. Dit zijn slimme, soms verrassende combinaties die snel resultaat geven in de buitenruimte en bovendien een positieve impuls geven aan de plek in de stad”, zeggen de twee Haarlemmers. “We denken dat alle betrokken partijen zoals projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen, bewoners en de gemeente erbij gebaat zijn als de lege terreinen in een positief daglicht komen te staan.”

 

De ruimtelijk ontwerpers benadrukken het tijdelijke karakter van de inrichting, want wanneer het economisch tij keert moet er direct gebouwd kunnen worden. Ook de investering van de tussentijdse inrichting moet in verhouding staan tot het tijdelijke karakter ervan. Verwacht wordt dat de resultaten van het ontwerponderzoek ‘Tussentijds Ruimtegebruik’ begin komend jaar ook in het ABC tentoongesteld kunnen worden. De kortdurende expositie ‘BRAAK in Haarlem!’ toont nu eerst het gevarieerde ‘aanbod’ aan braakliggende terreinen en zal te zien zijn van 31 oktober tot en met 13 november 2012. Meer informatie is te vinden op www.martijnal.nl en www.atelierelizabethkeller.nl