(foto)project over wereldsteden, vluchtelingen, dak- en thuislozen en shelters
Expositie

Overal ter wereld groeien en transformeren steden. Die verstedelijking vindt vaak gelijkmatig, planmatig en geordend plaats. Maar dikwijls - en zeker in deze tijd - gaat die groei ineens erg snel en ook een stuk minder gestructureerd. De Zuid Afrikaanse architect, fotograaf en universitair docent Leon Krige heeft die veranderende stad in beeld gebracht. Hij laat middels zijn buitengewoon fascinerende methode van fotograferen op indringende, maar ook op subtiele wijze zien waar en hoe grote groepen mensen – vluchtelingen maar ook dak en thuislozen - zich in wereldsteden als Johannesburg, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Parijs en Rome noodgedwongen vestigen en hoe zij invloed hebben op de verschijningsvorm van de stad.

opening: 8 maart 16.00 uur door Leon Krige (fotograaf/architect) en Petra de Vries (adj.directeur Stem in de Stad)

Bij dit fotografieproject vroeg Leon Krige zich ook af, of en hoe het mogelijk is dat vluchtelingen en daklozen een betere, veilige en enigszins prettige schuilplekken zouden kunnen krijgen. Hiertoe liet hij architectuurstudenten ontwerpend onderzoek doen naar de verschillende locaties in genoemde steden. Hij gaf hen de opgave mee om - rekening houdend met de verschillende lokale condities (klimaat, culturele context etc.) - ‘shelters’ te ontwerpen die eenvoudig en makkelijk te maken zijn van ter plekke beschikbaar materiaal.

In het ABC worden vanaf 8 maart tot en met eind april selecties van foto’s van Krige getoond met ook een voorbeeld van een door een student ontworpen shelter. Maar op de expositie wordt tevens ingegaan op de vraag: ‘Hoe zit dat in Nederland en in Haarlem?’ Zijn hier ook daklozen? Wie zijn zij en waar zijn zij? Waar slapen zij in de stad? Wie zorgt er in Haarlem voor hen en hoe worden zij opgevangen? En wat is eigenlijk het verschil tussen dak- en thuisloos? Aan de hand van enkele presentaties in de expositie wordt dat belicht. Daarbij is er tevens afstudeerwerk te zien van architect Patrick Roegiers die de zogenoemde ‘Bed-steeg’ ontwierp voor Amsterdamse daklozen.
Op woensdagavond 27 maart om 20.00 uur organiseert het ABC verder nog een bijeenkomst met onder anderen vertegenwoordigers van de organisaties die zich in deze stad bezighouden met de problematiek rond dak- en thuislozen zoals Stem in de Stad en het Leger des Heils. Een van de sprekers is dan Anita Schaaij, directeur Zorg bij HVO Querido. Voor meer informatie over deze avond zie ook  www.architectuurhaarlem.nl