EEN NIEUW HART - dit weekend laatste kans!

Centrum Schalkwijk vernieuwt
Expositie

Het winkelcentrum Schalkwijk, gebouwd in de jaren zeventig van de 20e eeuw, wordt de komende jaren vernieuwd tot een kloppend stadsdeelhart. In een intensieve samenwerking tussen gemeente en de Corporatieve Vereniging van Eigenaars (CVvE) wordt gewerkt aan verbetering van de kwaliteit, de differentiatie en de structuurverbinding van het winkelcentrum. Dit gebeurt onder andere door toevoeging van functies als wonen, werken en uitgaan. Onder supervisie van JCAU (Jo Coenen Architecten en Urbanisten) is een begin gemaakt aan die vernieuwing en is de eerste paal geslagen. In het ABC worden vanaf 30 oktober de (voorlopige) ideeën, plannen en schetsen van dat nieuwe hart van Schalkwijk getoond.

Het centrum van Schalkwijk staat al jaren op de agenda om te worden aangepakt. De eerste ideeën voor een ingrijpende vernieuwing dateren van 1995. De expositie in het ABC, samengesteld door bureau JCAU, laat tegen die achtergrond enkele aanzetten tot vernieuwing zien. Dit betreffen vernieuwende ideeën uit het verleden, maar er worden ook de meest recente schetsen en ontwerpen getoond.  Zo gaan op de expositie een aantal concrete projecten belicht worden als de zogenoemde VNU-toren, het Florida-blok en de Kinepolisbioscoop. Verscheidene ‘spelers’ en betrokkenen gaan verder in op hoe zij tegen Schalkwijk aankijken en welke verwachtingen zij voor de toekomst hebben.

Het bijzondere karakter, en daarmee ook de enorme moeilijkheidsgraad, van de gehele vernieuwing van Schalstad-Centrum is het gegeven  dat er vele spelers zijn waar rekening mee gehouden dient te worden. Er wordt echter geen compromis gezocht, maar een optelsom van eisen, ‘een optimum van belangen’ waar alle stakeholders tevreden mee zullen zijn en die leidt tot een ‘meerlagige’, moderne stadswijk. Aan deze ontwikkeling zal het ABC de komende jaren aandacht  schenken door middel van bijeenkomsten, excursies en door met exposities ‘updates’ te tonen.