Beroemste winkelstraat van Haarlem minitieus vereeuwigd
Expositie

Voor tekenaar Chiel Braat was het een project dat jaren in beslag nam: de gevels van alle gebouwen in de Grote Houtstraat portretteren. Onlangs rondde hij dit af, met een tekening van het deels afgebrande sociëteitsgebouw Trou moet Blycken (nummer 115) dat nog in de steigers staat. Het ABC Architectuurcentrum wijdt een tentoonstelling aan dit werk, met een brede selectie uit ruim honderd grote, minutieuze tekeningen. Deze tonen onverbloemd het huidige karakter van deze bekende en bijzondere winkelstraat; zowel de zwakke plekken als de verrassend vele fraaie kanten. Stadsbouwmeester Max van Aerschot verricht op zondagmiddag 10 april om 15.00 uur de opening die muzikaal wordt omlijst door de Verwarde Rockers. U bent van harte welkom.

Opening: zondagmiddag 10 april, 15.00 uur door stadsbouwmeester Max van Aerschot
Muzikale omlijsting: De Verwarde Rockers.
Expositieperiode: 10 april  t/m 10 juni 2016
 

Met de nu afgeronde serie portretten van alle gebouwen in de Grote Houtsraat bevestigt Chiel Braat, die al sinds begin jaren tachtig het Haarlemse straatbeeld vastlegt, zijn gedrevenheid en vakmanschap. Met zijn scherpe oog voor details en zijn vermogen om deze aansprekend op papier te zetten, toont hij facetten van deze winkelstraat die voor de hele stad van belang kunnen zijn maar vaak niet worden gezien. Veruit de meeste aandacht van de bezoekers in de Grote Houtstraat gaat immers naar de etalages, de koopjes en de terrassen. Dat daarboven een verrassender wereld schuilgaat waarvoor je enkel omhoog hoeft te kijken, laat Braat zien. Dat is, zeker nu centrale winkelstraten in zoveel steden onder druk staan, inspirerend. Want boven de etalages zijn, zeker hier in Haarlem, in de knop nog steeds veel veerkracht, vitaliteit en velerlei kansen op nieuw gebruik aanwezig - wachtend tot iemand ze ziet.

De tentoonstelling Gevelportretten maakt deel uit van een reeks initiateven, gekoppeld aan de Grote Houtstraat. Er komt een aantal informatieve wandelingen, in mei volgt een discussieavond. Bovendien is de expositie het startsein van een boekproductie waarvan de gevelportretten van Chiel Braat de ruggengraat zullen vormen. Uiteindelijk doel is een kloeke uitgave waarin deze tekeningen zijn aangevuld met bijdragen van stadgenoten die op eigen wijze verborgen kwaliteiten van deze straat tot leven wekken, onder meer in de vorm van geschiedschrijving, betogen, fantastische vertellingen, beeldverhalen en poëzie. Informatie over dit boekproject, en suggesties: houtstraathemelstorm@gmail.nl of uitgeverij Architext-Haarlem, info@architext.nl of  023 5313011