GRONDVERZET - installatie in kader Haarlemse Lente

Werk Kris van Dessel en Stephen Verstraete in ABC-vitrine
Expositie

Grondverzet is een project van de Vlaamse kunstenaars Kris van Dessel en Stephen Verstraete. Zij tonen dit werk in de vitrine van het ABC op uitnodiging van Rob de Vries Gallery & Projects in het kader van de Haarlemse Lente. Deze manifestatie wordt voor de vierde keer georganiseerd en vindt plaats in het weekend van 14 en 15 maart. Dit jaar is het artistiek-inhoudelijke thema 'Bourgeois Rebellion'. De stoeptegels van het project Grondverzet zullen t.z.t. een plek krijgen in het straatbeeld van Haarlem. Het zal dan gaan om 5 tegels.

Over het concept van het project grondverzet schrijven de kunstenaars:
“Vlaanderen is het noordelijk gewest van het kleine België, een gebied met een rijke ondergrond. Dit gebied heeft afzettingen van nagenoeg alle geologische perioden. Denk maar aan de polders, de Vlaamse heuvels in de Vlaamse Ardennen, het kempisch plateau, de Brabantse leemstreek en de Maasvallei. Om nog maar te zwijgen over de verschillende delfstoffen in de respectieve bodems zoals steenkool, veen, klei, zand, grind enz.”

“Vlaanderen heeft als begrip op zich uiteraard ook een politieke inslag. Alleen al doordat men hier een andere taal spreekt dan in het Waalse gewest. Menig Vlaams-nationalistische politici hebben hierop ingespeeld en verwijzen nog steeds naar de ‘Vlaamse bodem‘ tijdens hun demagogisch betoog…..”

Hierop inspelend willen wij de xenofobische uitlatingen van deze rechtse Vlaamse politici doorbreken en zou ik Vlaamse bodem willen schenken aan Haarlem. In onze huidige globale leefomgeving waarin het begrip ‘grens‘ een zeer uiteenlopende lading bezit, wens ik taal en landsgrenzen te doorbreken in de vorm van Grondverzet.”

“Als versteende echo’s willen wij stoeptegels maken van het zand uit de 5 Vlaamse Provincies. Deze Antwerpse, Limburgse, Vlaams-Brabantse, West en oost-Vlaamse tegels van 30 / 30 / 6 cm kunnen bijvoorbeeld geïmplementeerd worden in de Haarlemse stoep. Door het verschil in soorten bodem (Kleur, zandkorrels, etc.) krijgt iedere Vlaamse provincie een bewandelbare kleur met eigen karakter.
Een nieuwe (Haarlemse) lente voor Vlaamse grond op Haarlemse bodem.”

Kris van Dessel werkt met Galerie van der Mieden (Brussel) Stephen Verstraete met Galerie Transit (Mechelen).

Haarlemse Lente en 'Bourgeois Rebellion'
Tijdens deze editie van Haarlemse Lente presenteren verscheidene instellingen hun tentoonstellingen en activiteiten rondom het artistiek-inhoudelijke thema 'Bourgeois Rebellion'. Dit thema is een contradictio in terminis en zal een aansporing vormen om de betekenis van 'bourgeoisie' in onze huidige tijd, en de relatie met vooruitstrevende hedendaagse kunst, te onderzoeken. Het is daarnaast een knipoog naar de burgerlijke associaties die men heeft met een keurige stad als Haarlem, maar ook met veel Vlaamse steden, waarin de actuele hedendaagse cultuur het traditioneel lastig heeft. Tegelijkertijd is het ook een vingerwijzing naar de, vanuit Nederlands perspectief bekeken, relatief grote steun die avontuurlijke kunst in Vlaanderen geniet onder particuliere verzamelaars, de bourgeoisie van nu.

Meer informatie: