Hedendaagse Noorse Architectuur #7

Internationaal rondreizende overzichtstentoonstelling
Expositie

Donderdag 6 september 2012 om 16.30 uur opende Anniken Ramberg Krutnes, de Noorse ambassadeur in Nederland, de grote internationaal rondreizende expositie Hedendaagse Noorse Architectuur #7.

Na het succes van drie jaar geleden, toen in het ABC een overzicht te zien was van Noors architectenwerk uit de periode 2001-2005, worden nu bijzondere voorbeelden van Noorse architectuur getoond gerealiseerd in de periode 2006-2010. Met de serie overzichtstentoonstellingen Hedendaagse Noorse Architectuur wil het Nationale Museum voor Kunst, Architectuur en Design in Oslo steeds de beste werken van Noorse architecten aan een internationaal publiek presenteren. De nadruk bij deze omvangrijke exposities ligt op het tonen van onderscheidende Noorse architectuurkenmerken en -tendensen alsmede op
de kwaliteiten van afzonderlijke werken en projecten. Daarbij is het ook de bedoeling de maatschappelijk relevante aspecten van de Noorse architectuur over het voetlicht te brengen en in een context te plaatsen. Voor deze editie is gekozen voor projecten variërend van parkeerplaatsen en particuliere woningen tot grootschalige bouwopdrachten zoals een vliegveld. Door middel van foto’s, films, tekeningen, schetsen en maquettes wordt een uitgebreid overzicht gegeven.

 
Als onderdeel van de opening op 6 september gaf Eva Madshus een Engelstalige toelichting op de expositie. Madshus is architect en verbonden aan het Noors Nationale Museum. Daarnaast organiseert het ABC in oktober, samen met de Ambassade van Noorwegen, nog een of meer lezingen door Noorse architecten.
 
Een impressie van de opening en de expositie in het ABC wordt gegeven op de site Nordview (Fred Geers).