Publieke dialoog ruimtelijke opgaven MooiNL en landelijke aftrap Dag van de Architectuur
Manifestatie
14:00-18:00

Op donderdag 13 juni organiseert Stichting CoLA in samenwerking met o.a. het College van Rijksadviseurs (CRa) in het Rotterdamse Nieuwe Instituut een netwerk- en kennisdag. Deze dag is bedoeld voor vertegenwoordigers van architectuurcentra maar bijvoorbeeld ook voor stadsarchitecten en heeft plaats in het kader van het Rijksprogramma Mooi NL. Het middagdeel van deze dag is vanaf 14.00 uur openbaar. Dan vindt onder meer een publieke dialoog plaats over de grote ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat zoals: de woningennood, energietransitie en klimaatverandering. 


De idee achter de openbare dialoog in het middagprogramma is dat er een levendige uitwisseling plaats vindt van lokale kennis, ideeen en visies tussen vertegenwoordigers van MooiNL, CRa en leden van het netwerk van CoLA. Aan het woord komen Francesco Veenstra (Rijksbouwmeester), Youssef Louakili (directeur Media & Creatieve Industrie, Min. OCW), Gido ten Dolle (hoofd afd. Ruimtelijke Kwaliteit, Min. BZK) en Marian Stuiver (Hoofd progr. Groene Steden WUR). Aan het eind van de middag verricht Francesco Veenstra als Rijksbouwmeester traditioneel de 'officiële aftrap' van de landelijke Dag van de Architectuur. Deze dag, die door het hele land wordt gevierd in het weekend van 15 en 16 juni heeft als thema 'Ruimte Maken'.

Overigens staat Stichting CoLA voor Coördinatie Landelijke Architectuurinitiatieven en is opgericht door ABC Architectuurcentrum Haarlem, Arcam Amsterdam en AIR Rotterdam. CoLA is netwerkorganisatie voor en van lokale en regionale architectuurcentra en eventueel andere architectuurinitiatieven. De Rijksbouwmeester is ambassadeur van de stichting. CoLA heeft van Ministerie BZK de opdracht gekregen de coördiantie ter hand te nemen om het komende half jaar de zogenoemde handreikingen van MooiNL op verschillende plaatsen in het land met een breder publiek te gaan bespreken. 

In die periode organiseren dertien lokale architectuurcentra aanvullende programmering in het kader van MooiNL. Het gaat om verschillende soorten activiteiten, zoals dialoogbijeenkomsten, lezingen, exposities en wandelingen. Daarbij zullen steeds één of meerdere handreikingen ter inspiratie worden gebruikt of andersom: issues in de lokale fysieke leefomgeving worden in de context van de handreikingen geplaatst