inzendingen Ymere NAi prijsvraag 2011 over Haarlem Oost
Expositie

Met het plan ‘Kettingreactie – Parelketting rond een rijk stedelijk mozaïek’ heeft het team van hoofdontwerpers Joep van der Veen en Tom Blokkers op 13 oktober 2011 de Ymere NAi prijsvraag 2011 gewonnen. De prijsvraag, getiteld ‘New Harloheim’ stond in het teken van Haarlem-Oost en hoe dit gedeelte van de stad zich in de toekomst verder kan ontwikkelen tot een wezenlijk onderdeel van Haarlem én van de metropoolregio Amsterdam. De bekendmaking van deze winnaar vond plaats in het ABC en de inzendingen werden vervolgens tot half maart geëxposeerd in het Nederland Architectuurinstituut (NAi) te Rotterdam. De bijzonder vormgegeven expositie ‘New Harloheim’ staat nu opgesteld in het ABC.

Hoe kan Haarlem zich ontwikkelen tot een wezenlijk onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam, en welke rol kan Haarlem-Oost daarin spelen? Met deze prangende vraag daagden woningcorporatie Ymere en het NAi begin 2011 ontwerpteams uit een plan te bedenken. De prikkelende visies die hieruit zijn gekomen, kunnen het begin zijn van een inspirerende langetermijnvisie voor het gebied. De winnende,  genomineerde en andere inzendingen zijn nu in het ABC te zien op de tentoonstelling ‘New Harloheim’.

De expositie is voor het NAi ontworpen en opgezet als een ontwerplaboratorium waarin het winnende team van hoofdontwerpers Joep van der Veen en Tom Bokkers met anderen verder werkten aan hun plan ‘Kettingreactie. Parelketting rond een rijk stedelijk mozaïek’. Het team was cocurator van de tentoonstelling en had daarnaast, samen met Ymere en het NAi, een activiteitenprogramma ontwikkeld. In dit programma werd steeds een ander aspect van de visie van het team uitgewerkt. Naast de ideeën die er oorspronkelijk zijn ingediend, zagen de bezoekers van het NAi dus ook de verdere ontwikkeling van het winnende plan. De laatste ontwikkelingen, waaronder een publicatie, zijn ook in het ABC te raadplegen.

In de visie van het team van Van der Veen en Blokkers krijgt Haarlem Oost verschillende kleine impulsen die uiteindelijk een kettingreactie veroorzaken. ‘Kettingreactie’ sprak de jury vooral aan, omdat het inspireert tot verder denken. „Het team heeft oog gehad voor de plaats van het plangebied in de wijdere omgeving en voor het karakter van de regio. Het regelt niet meer dan nodig is. Er blijft ruimte voor de toekomst door het achterwege laten van de gebruikelijke opsplitsing van woonmilieus.”, aldus de jury. Een gedeelde tweede plaats ging naar ‘Ringstad’ van het team van XML Architecture Research Urbanism en ‘Creating Class’ van het team van hoofdontwerper Camila Pinzon Cortes.

In de periode dat ‘New Harloheim’ in het ABC te zien is zullen één of meerdere openbare bijeenkomsten georganiseerd worden over de gewenste en ongewenste toekomstige ontwikkelingen van Haarlem Oost. Wanneer de exacte data bekend zijn wordt dat bericht.

Ymere en het NAi organiseren sinds 2007 een tweejaarlijkse ontwerpprijsvraag. Hiermee willen zij de visievorming voor de inrichting van een stedelijke woonomgeving stimuleren. In 2011 stond dus Haarlem centraal in de prijsvraag.
 
afbeeldingen: visie ‘Kettingreactie’ (Beeld: Bokkers van der Veen Architecten & Planners)