nieuwe woonvormen voor senioren
Expositie

Het ABC Architectuurcentrum Haarlem bestaat 30 jaar. Dat wordt gevierd met een bijzondere wijk-te-kijk-tentoonstelling: Vitaal Wonen, nieuwe woonvormen voor senioren. Ouderen van nu wonen zelfstandig of in een verpleeghuis. Tussen deze twee uitersten is er niet veel keus. Kunnen we inspiratie opdoen bij het traditionele (Haarlemse) hofje om nieuwe woonvormen te realiseren?

Nieuwe woonvormen
De expositie Vitaal Wonen is ingericht in vier zalen. Via de klassieke Haarlemse hofjes en de bejaardenhuizen uit de jaren ’60 reizen we naar heden en toekomst. Ouderen blijken creatief in het bedenken van nieuwe woonvormen: woongroepen voor gelijkgestemden, als Houdt Vaart en Lieflijk Indië. Krasse Knarren verenigen zich om eigentijdse hofjes te laten bouwen. Drie generaties onder een kap kan ook, of een Kangoeroewoning voor oma in de tuin.

Stadsveteranen
De huidige generatie wil zelf uitvinden en bepalen hoe zij oud wordt. De studie “Stadsveteranen” laat behoeften van ouderen zien. Zij willen graag gemengd samenwonen, elkaar terloops kunnen ontmoeten op een brede, bloemrijke ‘breigalerij’ en met een kleinkindercrèche een bijdrage leveren aan de ‘grijze economie’. De bezoeker kan met een heuse bouwdoos zijn eigen ideale stadsveteranen-gebouw maken.

Slimme technologie
Ook aan slimme technologie wordt aandacht besteed. Technische innovaties kunnen bijdragen aan het welzijn van senioren. Tevens kunnen ze een bijdrage leven aan het langer thuis blijven wonen, wat een belangrijk effect heeft op de kwaliteit van leven.

Bij het ABC ligt de Vitaal Wonenkrant, een expositiekrant die middels interviews dieper op (nieuwe vormen van) ouderenhuisvesting ingaat.

De expositie wordt op zondag 17 november om 16.00 uur geopend door Cees van Boven, bestuursvoorzitter Woonzorg.