Procedure en aannamebeleid vrijwilligers

Het ABC Architectuurcentrum werkt met een beperkt aantal vaste medewerkers en ongeveer 80-100 vrijwilligers (2020). De vrijwilligers vervullen diverse functies als gastvrouw/-heer, balie-, catering-, technisch-, educatiemedewerker, rondleider, werkgroeplid etc. Advertenties en wervingsacties zijn gericht op het vervullen van deze functies. Een algemene competentie is de betrokkenheid bij en/of interesse in het werkveld van het ABC, architectuur en de leefomgeving.

De werving van nieuwe vrijwilligers vindt plaats via spontane aanmeldingen van kandidaten, introductie via huidige vrijwilligers, de vrijwilligerscentrale, advertenties op de website, facebook en lokale vrijwilligersmarkten.

Het ABC gaat bij de werving van vrijwilligers te werk volgens een vaste procedure.

Procedure ten behoeve van het aanstellen van vrijwilligers:

1. De aspirant-vrijwilliger wordt uitgenodigd voor een intakegesprek met 2 leden van de vrijwilligerscommissie. Het ABC geeft een beeld van de organisatie, de functie en de eventuele eisen die daaraan gesteld worden en vraagt naar de wensen en verwachtingen van de kandidaat. Wanneer de kandidaat en de organisatie besluiten dat er een goede aansluiting is, vult de kandidaat een intakeformulier in.

2. Bij een positieve uitkomst van het intakegesprek wordt voor een aantal functies (educatie, balie) een inwerktraject afgesproken.

3. Aspirant-vrijwilligers die zich willen inzetten als educatief medewerker, hebben daarna nog een gesprek met de coördinator(en) van de educatiegroep.

4. Vrijwilligers die op een educatiefunctie worden ingezet vragen wij de ABC gedragscode (vrijwillige) educatiemedewerkers te ondertekenen en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overhandigen.

5. Na een periode 2 maanden vindt een moment van terugkoppeling/evaluatie plaats.