Beyond Architecture – Architecture Beyond

Eerbetoon aan kunstenaar Marinus Fuit en zijn werk
Expositie

Hoe beïnvloeden beeldende kunst en architectuur elkaar en omgekeerd? Schuilt er een kunstenaar in de architect en andersom? Dat wordt onderzocht in de expositie BEYOND ARCHITECTURE – ARCHITECTURE BEYOND (BA-AB). Vertrekpunt van deze tentoonstelling bij ‘de buren’ in 37PK én in het ABC zelf, is een eerbetoon aan de tachtigjarige kunstenaar Marinus Fuit en diens opmerkelijke oeuvre. De tentoonstelling BA-AB verenigt werk van Marinus Fuit met dat van een twaalftal landelijk bekende kunstenaars en met het werk van een drietal gerenommeerde architectenbureaus. De titel van de expositie is een verwijzing naar de publicatie Beyond Architecture – Imaginative Buildings and Fictional Cities (Klanten/Feireiss, Gestalten, Berlijn 2009). Dit boek richt zich op de sterke band tussen stad, (toegepaste) kunst, architectuur en het maatschappelijk leven. Het geselecteerde werk en de presentaties in zowel 37PK als in het ABC zijn samengesteld door gastconservator Aart van der Kuijl (kunsthistoricus, publicist/journalist).

expositieperiode: 27 juni – 23 augustus
locaties: 37PK Groot Heiligland 37 en ABC Architectuurcentrum Groot Heiligland 47, Haarlem
Opening in ABC: 27 juni, 16:00 uur door Jack van der Hoek, Wethouder Cultuur gem. Haarlem

Marinus Fuits verstilde zogenoemde ‘cityscapes’ en stedelijke stillevens vertonen een groot gevoel voor de abstracte waarde van dagelijkse zaken. Nature morte en stadslandschap vloeien organisch in elkaar over. Zijn benadering is niet zozeer gerelateerd aan het maatschappelijk leven, maar eerder aan een metafysisch standpunt waarin hij het zijn koppelt aan de stad als entiteit. De geselecteerde werken van kunstenaars en architectenbureaus op de expositie BA-AB reflecteren verschillende en specifieke aspecten uit het oeuvre van Marinus Fuit.

Zo zijn de indringende beelden (‘dystopische nocturnes’) van fotograaf Hans Wilschut in veel opzichten het tegengestelde van Fuits ‘cityscapes’ met hun immer staalblauwe luchten. Daartegenover neigen bijvoorbeeld de architectonische objecten en installaties van Frank Havermans naar het surreële, een effect zoals dit juist ook bij Fuit zichtbaar is. Tegelijkertijd ontstaat er tussen de kunstwerken onderling eveneens een relatie en krijgen de werken in zowel 37PK als in het ABC van achtereenvolgens Jeroen Kramer & Stijn van Kervel, Kim Habers, Esther Tielemans, Jan Maarten Voskuil, Krijn de Koning, Michael Jacklin, Robert Lambermont, Daniel vom Keller en Peter Bes een nieuwe lading.
De getoonde werken van de geselecteerde architecten en architectenbureaus zijn daarbij gekozen vanwege hun uitgesproken sculpturale kwaliteit en vormen directe en indirecte verwijzingen naar de onderwerpkeuze van Marinus Fuit. BARCODE ARCHITECTS toont onder meer het ontwerp voor de Taiwan Tower, een geabstraheerde kolossus, een reusachtig sculptuur gebaseerd op het cijfer acht. DOK ARCHITECTEN laat speelse glazen oplossingen zien van Herman Zeinstra en kleurrijk geschetste aquarellen van oud rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol. Van de Haarlemse architect en stadsbouwmeester MAX VAN AERSCHOT ARCHITECT worden onder meer maquettes van de gebouwen Artisjok, Distel & Papaver geëxposeerd.

De expositie Beyond Architecture – Architecture Beyond wordt mede mogelijk gemaakt door: VSB Fonds, Stichting Stokroos, JC Ruigrok Stichting, Stichting Marinus Fuit, Gemeente Haarlem Cultuur stimuleringsfonds

extra: voor youtube filmpje met uitspraken betrokken kunstenaars en architecten klik hier: http://www.frequency.com/video/beyond-architecture-architecture-beyond/238073292

Meer informatie: