Een tentoonstelling rond de Haarlemse Dada-soiree
Expositie

In het kader van een uitgebreid en zeer succesvol Haarlems programma rond de kunststroming Dada is in het ABC de expositie 'Dada te kijk' te zien en verlengd tot en met 16 april. Aanleiding voor deze gangtentoonstelling is dat 100 jaar geleden in Zaal Rosehaghe, het verenigingsgebouw in het wijkje Rosehaghe van architect Van Loghem, een zogenoemde Dada-soiree werd georgansieerd door Theo van Doesburg met onder anderen Kurt Schwitters en Vilmos Huszar. De opening van deze expositie vond plaats op zondag 8 januari om 16.00 uur en werd verricht door Ariel Alvarez en Peter Bruyn, initiatiefnemer van de tentoonstelling respectievelijk het Haarlemse Dada-programma. Pianist Oscar Jan Hoogland verzorgde daarbij de passende muzikale omlijsting.

Dada kan gezien worden als een kunststroming die net als De Stijl, kunst en vormgeving drastisch wilde hervormen. Dada wilde dat echter net wat radicaler en provocerender dan De Stijl. Theo van Doesburg wilde Nederland hiermee laten kennismaken tijdens een serie 'bonte avonden'. Van Doesburg, voorman van De Stijl, organsieerde daarom samen met zijn vrouw Nelly van Moorsel begin 1923 een 'veldtocht voor het Dadaïsme' door Nederland. Op donderdag 11 januari 1923 werd Haarlem aangedaan. De bedaagde Spaarnestad beleefde een avond vol artistieke absurditeiten die door de één als geniaal werd geprezen en waarover de ander schande sprak...

plaatje website dada haarlem

De expositie in het ABC heeft de Haarlemse Dada-soiree als uitgangspunt. Documentair materiaal, affiches, tijdschriften, recensies in kranten, foto's, beeldend werk en architectuurprojecten brengen Dada en een bijzondere avond tot leven. Op dinsdagavond 10 januari gaf Ariel Alvarez in het ABC een lezing onder de titel 'Theo van Doesburg en de Dadasofie'. Voor meer informatie over de lezing zie de link hieronder.