portretten van waterveiligheid
Expositie

Nederland en water vormen een heilige twee-eenheid. Het één kan niet zonder het ander. En soms lijkt het of het ander niet zonder het één kan. Omgaan met water – sommigen noemen het een gevecht – zit zo in ons DNA dat we het nauwelijks meer als bijzonder ervaren. Pas wanneer het ergens mis gaat of bij een feestelijke ingebruikneming zijn we ons even bewust dat wat we doen met water noodzakelijk is voor onze eigen veiligheid. Voor het project DROGE VOETEN zijn drie Haarlemse fotografen op pad gegaan. De opdracht aan hen was om in beeld te brengen wat in deze stad en de regio te vinden is aan gebouwen, bouwsels en objecten die te maken hebben met onze waterveiligheid.

We rijden dikwijls achteloos langs sluizen, gemalen, over bruggen en dijken en weten nauwelijks de techniek en de werking ervan, laat staan dat we letten op de architectonische verschijningsvorm van die ‘dingen’. De bouw voor de vernieuwing van de grote zeesluizen bij IJmuiden wordt over het algemeen wel opgemerkt. Daar kun je ook letterlijk niet achteloos aan voorbijrijden. Voor het ABC is dit dan ook de aanleiding om de fotografische blik te richten op dat wat in Haarlem en omgeving zorgt voor onze waterveiligheid. En dat we droge voeten hebben en houden.

Het resultaat waar fotografen Hans Peter Föllmi, Chris Hoefsmit en Bob van Nunen ons op trakteren is bijzonder en maakt ons bewust. Voor DROGE VOETEN hebben deze drie fotografen naar eigen inzicht en op geheel eigen wijze en stijl gefotografeerd. De ‘portretten’ tonen een verscheidenheid aan gemalen, sluizen, duikers die allemaal in Haarlem en Zuid-Kennemerland te vinden zijn. Tegelijkertijd laten de foto’s zien hoe op verschillende manieren gekeken kan worden naar onze leefomgeving.

Als bijprogramma van de expositie zullen komende tijd enkele bijeenkomsten en excursies in de vorm van fietstochten en/of wandelingen worden georganiseerd. Voor meer informatie hierover zie www.architectuurhaarlem.nl

Dit is een ABC-productie in samenwerking met Hans Peter Föllmi (IC4U), Chris en Jurriaan Hoefsmit (Chris Hoefsmit Fotografie) en Bob van Nunen (Foto Bob).

DROGE VOETEN wordt mede mogelijk gemaakt door J.C. Ruigrok Stichting, de gemeente Haarlem en Hoogheemraadschap van Rijnland.

met dank aan Rijnja Repro

Meer informatie: