werk van ABC-sponsoren en speciale relaties
Expositie

Het ABC heeft haar sponsoren en bijzondere relaties verleid en uitgedaagd mee te doen aan de expositie GEBOUWDE TROTS! Daarmee bieden wij hun de mogelijkheid te exposeren in het ABC met één project dat zij (mede) hebben gerealiseerd én waar zij als professional meer dan bijzonder enthousiast over zijn. Het kan hierbij gaan om een project ‘vers van de pers’ met hoge verwachtingen, maar ook om een ‘evergreen’ die zich al bewezen heeft. Het project kan hier in de regio staan, maar ook in een oord ver weg...

LET OP: klik HIER voor de 'livestream' van het gesprek met aantal deelnemers GEBOUWDE TROTS! over het begrip 'Trots' o.l.v. Gabriël Verheggen, directeur ABC op maandagavond 9 november van 19.30 tot 20.30 uur vanuit De Pletterij.

Circa 25 sponsoren en bijzondere relaties van het ABC hebben zich voor GEBOUWDE TROTS! aangemeld. Zij tonen ieder één project. Een belangrijk onderdeel van de presentatie is de motivering van hun keuze. Dit ter inspiratie, maar ook om mogelijk zicht te krijgen op factoren die kenmerkend zijn voor dat trotse gevoel én een geslaagd project.

Herkansing: vanwege de lockdown van het ABC start deze expositie 3 maanden later dan eerder gepland en is vanaf 20 juni a.s. te bezoeken voor publiek met inachtneming van het museumprotocol. Dit betekent onder meer dat er een vaste route door het centrum is gemaakt, er een maximum is voor aantal bezoekers per ruimte, ook hier de 1,5 meter afstand regel geldt etc. Het is overigens nu niet nodig om een tijdslot te reserveren.

Het ligt in de bedoeling dat wij tijdens de expositieperiode in het ABC ook een of meerdere discussie- of presentatiebijeenkomsten gaan organiseren over het thema 'Trots' in relatie tot de getoonde projecten. Daarnaast is er het voornemen een fietstocht te organiseren langs een aantal van de gepresenteerde projecten. Of en hoe dit georganiseerd kan gaan worden hangt af van de ontwikkelingen en voorschriften m.b.t. het corona-virus. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij dit bekendmaken op de website van het ABC: www.architectuurhaarlem.nl en in onze nieuwsbrieven. De deelnemers van de expositie zullen hierover apart worden geïnformeerd.

De deelnemende sponsoren en bijzondere relaties zijn (in alfabetische volgorde):
AG Architecten – AM – BOW architecten - BPD - Dura Vermeer  - Elan Wonen -  FARO architecten – HBB – Hemubo - Heren 5 Architecten - Hoorne Vastgoed – Horsman & Co - Hosper – Inbo - LEVS architecten - Lingotto – MOKA architecten - Mooijekind Vleut makelaars - Pre Wonen – Pot Jonker advocaten - PUUR makelaars – Rijnboutt – Timpaan - Wibaut - Ymere

DEZE EXPOSITIE STOND OORSPRONKELIJK GEPLAND T/M 18 OKTOBER MAAR IS NU VERLENGD T/M 10 NOVEMBER !!