Jury- en publieksprijs voor 1 van 10 Haarlemse monumenten
Expositie

Van 25 oktober tot en met 25 november worden in het ABC de tien genomineerde projecten geëxposeerd die een deskundige jury heeft geselecteerd voor de Lieven de Keypenning 2012. Deze prijs wordt dit jaar toegekend aan een belangwekkend monument. Behalve een juryprijs is er dit jaar ook weer een publieksprijs te vergeven. De prijsuitreiking is op 27 november in het Haarlemse Stadhuis. Voor informatie en aanmelding klik hier

De prijs
In 2009 heeft de gemeente Haarlem de Lieven de Key Penning ingesteld. De onderscheiding is bedoeld voor personen, bedrijven of instellingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de ruimtelijke kwaliteit van de stad. In opdracht van de gemeente Haarlem bepaalt een deskundige jury jaarlijks de winnaar van de Lieven de Key Penning. De onderscheiding wordt uitgereikt aan de eerstverantwoordelijke ontwerper, opdrachtgever of aanjager van het project.
 
Lieven de Key
De penning is vernoemd naar de Vlaamse architect Lieven de Key (circa 1560-1627). Hij was de eerste stadsbouwmeester van Haarlem en een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Hollandse renaissance. In Haarlem bouwde hij onder andere: de voorgevel van het Stadhuis (1597), de Waag (1598) en de Vleeshal (1602 -1603).
 
Thema
De Lieven de Key Penning kent een terugkerende thema-reeks van drie jaar, te weten: architectuur, stedenbouw en monumentenzorg. Elk jaar staat een van deze drie onderwerpen centraal.
 
2012: Monumenten
Uitgangspunt voor dit jaar is het onder de aandacht brengen van het Haarlemse monumentale erfgoed in het algemeen en het stimuleren van initiatieven op gebied van beheer en behoud van monumenten in het bijzonder, waaronder restauratie van verwaarloosde- en herbestemming van leegstaande monumenten in de stad.
 
Selectiecriteria
De voorwaarden waaraan de monumenten moeten voldoen om voor de prijs in aanmerking te komen zijn:
1) Het monument moet in Haarlem staan;
2) Het dient de cultuurhistorische kwaliteit van de stad te versterken;
3) Het monument moet de afgelopen vijf jaar in fysieke zin op een of andere manier een verandering hebben ondergaan.
 
10 Nominaties
Uit alle geselecteerde projecten heeft een jury er uiteindelijk tien genomineerd. Deze projecten zijn in deze expositie te zien:
1) De Greiner - Voorhelmstraat 25
2) Het Koepeltje Eindenhout - Bosch en Vaartkwartier
3) De Jopenkerk (voormalige Vestekerk) - Vestestraat 1
4) De Bakenesserkerk - Vrouwestraat 12
5) De Melkbrug - in het verlengde van de Hoogstraat
6) De Ovale Zaal van het Teylers Museum - Spaarne 16
7) Spaarne 11 - schuin tegenover het Teylers Museum
8) De Rechtbank Haarlem - Jansstraat 81
9) Paviljoen Welgelegen/Provinciehuis - Dreef 3
10) Verzorgingshuis Spaar en Hout - Kleine Houtweg 139
 
De jury van de Lieven de Key Penning 2012
-Ewout Cassee (wethouder Ruimtelijke Ordening, en tevens juryvoorzitter)
-Max van Aerschot (stadsbouwmeester van Haarlem)
-Esther Agricola (hoofd Bureau Monumenten en Archeologie - Amsterdam)
-Frans Willem Lantink (voorzitter van de Vereniging Haerlem)
-Gabriël Verheggen (directeur van het ABC Architectuurcentrum Haarlem)
-Wim de Wagt (architectuurhistoricus en publicist/journalist)
 
Twee prijzen
Naast de juryprijs heeft het publiek ook een stem in de vorm van een publieksprijs. Via de website van de gemeente Haarlem kan er gekozen worden maar ook in het ABC kan de voorkeur kenbaar gemaakt worden door het stemformulier in te vullen en in de stembus te deponeren.
 
Prijsuitreiking
Op dinsdag 27 november wordt zowel de winnaar van de juryprijs als die van de publieksprijs bekend gemaakt.
Vorige winnaars van de Lieven de Key Penning
2011: thema: stedenbouw en openbare ruimte
Juryprijs: wijk Schoolenaer; ontwerp Patrick Fransen - ‘architectuurstudio HH’ in samenwerking met ‘Quadrat’
Publieksprijs: Ripperdakazerne; Bob van Reeth van ‘AWG Architecten’ en Pim Vervuren van ‘PIM-landschapsarchitectuur’
2010: thema: architectuur
Juryprijs: de Philharmonie; Frits van Dongen van ‘de Architekten Cie’
Publieksprijs: de Korrels van ‘Abbink X De Haas architectures’
2009: thema: erfgoed/monumenten
Juryprijs: aanbouw Teylers Museum; architect: Hubert-Jan Henket

Meer informatie: