Over Oostwaarts en Open de Koepel
Expositie

Verlengd!

Zaterdagmiddag 19 november om 16.00 uur wordt in het ABC-architectuurcentrum de tentoonstelling “Grote kansen voor Haarlem Oost” geopend. Atelier Oostwaarts presenteert ontwerpvoorstellen om het oostelijk deel van Haarlem nieuwe kansen te geven. Voor de Koepel biedt de Stichting Panopticon een bijzonder panorama met een mix van functies en de University College Haarlem als drager.

Het oostelijke deel van Haarlem vormt een belangrijke schakel in de verbinding tussen het oude centrum en Metropoolregio Amsterdam. Door de onlogische wegenstructuur en doorsnijding met de spoorlijn is een gefragmenteerde openbare ruimte ontstaan met een gebrek aan kwaliteit en identiteit. Veel ambitieuze plannen zijn ontwikkeld om hier verandering te brengen, maar tot op heden zijn deze niet gerealiseerd. Atelier Oostwaarts is opgericht met als doel de beweging verder in gang te zetten. Het is een onafhankelijk collectief van professionele ontwerpers met verschillende achtergronden op het terrein van stadsontwikkeling, architectuur en ontwerp van de openbare ruimte. Het atelier richt zich op de ruimtelijke en functionele verbetering van het oostelijk deel van Haarlem. Via ontwerpvoorstellen geeft Oostwaarts inzage in de kansen voor het gebied. Als stadslab ontvangt Atelier Oostwaarts subsidie van het Stimuleringsfonds voor de creatieve industrie.

Studeren, muziek maken, ontspannen wonen, dwalen door de hoven, een drankje drinken in het magistrale decor van de Koepel. De muren gaan letterlijk open en verwelkomen studenten én Haarlemmers. Door de komst van de kleinschalige University College Haarlem en innovatieve bedrijven krijgt het koepelterrein een nieuw hart. Het gebied rond de koepel is autovrij, ontspannen en lommerrijk en vormt daarmee een aantrekkelijke afwisseling met de grote structuren van de Koepel met haar bijgebouwen. Met het project “Open de Koepel” wil de Stichting Panopticon als groep initiatiefnemers, het gebied rond de koepelgevangenis tot bloei brengen en een maatschappelijke functie geven . Aantrekkelijk voor alle Haarlemmers en bovendien een belangrijke schakel naar de verdere vernieuwing en versterking van Haarlem Oost.

Voor verdere informatie zie: www.atelieroostwaarts.nl en www.opendekoepel.nl