Grote getallen teruggebracht naar menselijke maat
Expositie

In samenwerking met FARO Architectuur Research presenteert het ABC de komende maanden het project Jouw Perspectief!?. De idee achter Jouw Perspectief!? is een beeld te geven van abstracte getallen. Want wat betekent het bijvoorbeeld wanneer in de krant staat dat er 7 miljoen vierkante meter kantoorruimte leegstaat? Of dat er ruim 100.000 hectare verkeersterrein in Nederland is? Of dat er per jaar 3.500 Petajoules energie gebruikt wordt? Hoeveel is dat? En wat zijn de getallen voor Haarlem? Dat wordt getoond in het ABC! Daarbij kunnen bezoekers zelf ook aangeven welke getallen zij gevisualiseerd willen zien. Dat wordt dan uitgezocht en als het kan getoond op een hele grote maquette. Vanaf 17 december start dit interactieve project in het ABC. De officiële opening wordt verricht op vrijdagmiddag 13 januari 2012 om 17.00 uur door Frits van Dongen, Rijksbouwmeester.

De huidige situatie verbeelden

- Jouw Perspectief!? bestaat uit verschillende fasen. In fase 1 worden met medewerking van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) allerlei getallen op een bijzondere en verrassende manier vertaald naar pakkende beelden. Zo komt er in het ABC onder meer een maquette te staan van maar liefst 5 bij 5 meter. Op een ondergrond, die de ruimteverdeling in Nederland schaal 1:10 weergeeft, wordt jouw aandeel ruimtelijk verbeeld.

 

Reacties

- In de tweede fase reageert een aantal hiervoor uitgenodigde mensen op de tentoonstelling. De vraag is steeds: als je jouw huidige situatie aanschouwt, zou je dan iets willen veranderen? Wat en hoe ga je dat doen? Ga jij jouw Nederland duurzaam maken? Heb je goede ideeën of idealen? Kun je slimme financiële constructies verzinnen die uitgaan van toekomstwaarde? Kun je iets met je leegstaande stukje kantoor? En als je dingen op jouw kleine stukje kan oplossen, hoe kun je dit opschalen? Er worden mensen met een verschillende achtergrond uitgenodigd: mensen uit de bouw, ontwikkelaars, ondernemers, milieudeskundigen, politici, kunstenaars en ook kinderen!

 

Ideeën uitwerken

- De volgende stap is bijzondere ideeën uit de gesprekken visueel te maken en een plek te geven in de tentoonstelling en op de maquette. Als iemand er bijvoorbeeld naar streeft al zijn energie zelf op te wekken met zonnepanelen, dan wordt getoond of dat kan en hoeveel ruimte dat inneemt.

 

Vervolg

- Na de periode in het ABC gaat de tentoonstelling reizen door het land. Daarbij is het de bedoeling dat de beelden van de tentoonstelling met een ‘open source’ beschikbaar worden gesteld.

 

Het jaarthema van de activiteiten van het ABC in 2011 en 2012 is ‘in perspectief’ en wordt ondersteund door subsidie van het Stimuleringsfonds voor Architectuur en van de gemeente Haarlem alsmede bijdragen van sponsoren. Jouw Perspectief!? wordt ondersteund door onder meer Stichting DOEN, Forbo, Schoeller Arca Systems, Rijnja Repro, Eyes on Media en de ASN Foundation

 

Om een enthousiastmerend filmpje te zien van de opening op You Tube, met bijdragen van Jurgen van der Ploeg (FARO), Frits van Dongen (Rijksbouwmeester), Finn (leerling Beatrixschool) en Steve Elbers (Stichting DOEN), zie onderstaande link.

 

Aan het project Jouw Perspectief?! is door velen een inhoudelijke bijdrage geleverd door, te weten:

 

 

Idee en initiatief

Jurgen van der Ploeg (FARO Architectuur Research)

Gabriel Verheggen (ABC)

Uitvoering

Jurgen van der Ploeg, Coen Kampstra, Robert Adema, Richard Blees, Petros Avlitis, Casper van der Veen, Kim Krijger (FARO)

Verwerking en aanleveren cijfermateriaal

Chantal Melser (CBS)

Fotografie

Hans Peter Föllmi (IC4U)

Modellen

Kinderen Groep 8 Beatrixschool en meester Erik en Juf Cindy

 

Onderzoek en visualiastie

Linda Buijsman, Rocher Reinierse (Upfrnt)

Communicatie/support

Evelyn van der Ploeg (taskforceCO2)

Coördinatie

Christa van Vlodrop

Lay-out/grafisch ontwerp

Marjolein Houdijk (vet gedrukt)

Grondplaat maquette

Ron Gerrets, Erik Spronk, Allard Heeres (Forbo)

Filmpjes

Judith de Leeuw, Jan Willem van de Groep

Leerquiz en ondersteuning onderwijsproject

Fanny Zandvliet