Een project over Zandvoort, Bloemendaal, IJmuiden en Wijk aan Zee
Expositie

Zaterdag 20 juni om 17.00 uur, als afsluiting van de Dag van de Architectuur in Haarlem, opent in het ABC de tentoonstelling ‘NAAR ZEE, het DNA van vier badplaatsen’. Op deze expositie staan vier badplaatsen in de regio Kennemerland/IJmond centraal. Het gaat om Zandvoort, Bloemendaal, IJmuiden en Wijk aan Zee. Deze plaatsen hebben ieder een heel eigen geschiedenis, identiteit en ruimtelijke verschijningsvorm maar hebben tegelijkertijd wel twee onmiskenbaar karakteristieke gezamenlijk dragers: de zee en het strand. De expositie NAAR ZEE is een kennismaking met verleden, heden en toekomst van deze badplaatsen en toont hun achterland, voorzieningen, natuur, bezoekers en bewoners… Acteur, schrijver, Amsterdammer, Haarlemmer, strandfanaat en strandhuisbezitter Peter Römer opent NAAR ZEE. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!

Kenmerkend voor de kuststrook van Zuid-Kennemerland en de IJmond zijn zee, strand en duinen aan de ene kant en een dichtbevolkt polderlandschap – met Amsterdam als grote stad – aan de andere kant. De kuststrook is karakteristiek en zeker in de zomer en bij zonnig weer geliefd. Zo ook de kustplaatsen Zandvoort, Bloemendaal, IJmuiden en Wijk aan Zee. Het zijn populaire plaatsen om te wonen en hebben vooral op (dag)toeristen veel aantrekkingskracht. De zee en het strand trekt altijd mensen aan maar of de ruimtelijke kwaliteit en architectuur op de netvliezen van de bezoekers achterblijft valt te bezien. Want is het er niet erg schraal en lijken de plaatsen niet allemaal op elkaar? Is er bijvoorbeeld een verschil tussen een strandpaviljoen langs de kust bij Bloemendaal en een bij Wijk aan Zee? Hoe kan je ‘voelen’ dat je in Zandvoort bent of in IJmuiden?

Met de expositie NAAR ZEE, het DNA van 4 badplaatsen besteedt het ABC de gehele zomer aandacht aan ‘het wezen’ van deze badplaatsen in Kennemerland/IJmond. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van het onderzoek dat de Provincie Noord-Holland verricht naar kustplaatsen en zogenoemde ‘DNA-profielen’ die voor en door verscheidene kustplaatsen zijn opgesteld. De expositie toont hoe de dorpen zijn ontstaan, gegroeid en welke ambities er gekoesterd werden en worden. Er wordt ingezoomd op de architectuur, de routes ernaartoe maar ook op economische, sociale en stedenbouwkundige ontwikkelingen. En daarbij wordt zal het ‘strand en zee-gevoel’ steeds zicht- en hoorbaar zijn…

De expositie NAAR ZEE is een onderdeel van een veelomvattend project dat de komende maanden wordt ‘uitgerold’. Zo staan er bus-excursies op het programma, worden er rondwandelingen georganiseerd en hebben er meerdere discussiebijeenkomsten en lezingen plaats. Het exacte programma wordt binnenkort gepubliceerd en zal ook op de website van het ABC te vinden zijn.

NAAR ZEE is een project dat onder de verantwoordelijkheid van het ABC is geïnitieerd alsmede georganiseerd en waaraan verscheidene gemeentelijke diensten van Zandvoort, Bloemendaal, Velsen (IJmuiden) en Beverwijk (Wijk aan Zee) inhoudelijke en personele bijdrage hebben geleverd. Ook de Provincie Noord-Holland heeft een onmisbare inhoudelijke en uitvoeringstechnische bijdrage geleverd.