over de wereld onder je voeten en de relatie met de leefomgeving
Expositie

Een tentoonstelling over tunnels, parkeergarages, kelders, archeologie, kabels en leidingen, constructies en nog veel meer…

Op 18 juni is - als laatste programmaonderdeel van Dag van de Architectuur - is de expositie ONDERGRONDS in het ABC geopend waarbij de zichtbare en onzichtbare wereld uitgebreid wordt belicht. De achterliggende gedachte bij deze tentoonstelling is dat steeds vaker voor een ondergrondse oplossing wordt gekozen: meer buizen, meer tunnels, meer parkeergarages, maar ook publieksfuncties, die ondergronds uitbreiden. Ondergronds bouwen past in een efficiënt ruimtegebruik en bovengronds ontstaat een veiliger, gezondere en aangenamere leefomgeving. Twintig heel verschillende ondergrondse bouwprojecten laten dat op de tentoonstelling zien. Het betreft hier zowel projecten uit de regio Haarlem als inspirerende voorbeelden van elders zoals de nieuwe entree van het Van Goghmuseum in Amsterdam, de onder duinen verstopte parkeergarage in het Kustwerk Katwijk (BNA Beste Gebouw van het jaar 2016) en de Velsertunnel. De tentoonstelling (te zien t/m medio oktober) is bedoeld als een eerste kennismaking met de fascinerende fenomenen bodem en ondergronds bouwen.
De expositie is geopend door Fransje Hooimeijer, Assistant Professor Environmental Technology and Design, TU Delft. Zij is specialist en afgestudeerd op het onderzoek: “De ondergrond als uitgangspunt” waarbij de ondergrond als de motorkamer van de stad centraal staat.