Discussiebijeenkomst georganiseerd door Haarlemse gemeenteraadsleden - helaas geen plaatsen meer beschikbaar!!!
Lezing

Haarlem heeft een fors tekort aan betaalbare woningen. Om de wooncrisis op te lossen moet het aantal woningen toenemen. Dat kan ook door optoppen van bestaande gebouwen. Dit gebeurt in Haarlem al af en toe, maar initiatieven zijn vaak kleinschalig en gefragmenteerd. Zou de gemeente optoppen op zo’n manier kunnen en moeten stimuleren dat we er in tien jaar tijd tenminste duizend biobased woningen in Haarlem door toevoegen? Deze en samenhangende vragen staan centraal op vrijdagavond 9 febrauri in het ABC. De avond wordt georganiseerd en ingeleid door de Haarlemse gemeenteraadsleden Dion Heinis (PvdA), Jacqueline van den Broek (PvdD), Frank Visser (ChristenUnie) en Danny van Leeuwen (Actiepartij).

Datum: Vrijdagavond 9 februari 
Tijd: Inloop 19:30 uur, aanvang 20:00 uur
Plaats: ABC Architectuurcentrum, Groot Heiligland 47, Haarlem
De avond is gratis toegankelijk.
let op: aanmelden is niet meer mogelijk!!!

Op deze avond wordt meerdere keren van perspectief gewisseld en komen vragen aan de orde als: Welke architectonische en stedenbouwkundige kansen en bedreigingen zijn er? Is optoppen een slimmere manier om woningen toe te voegen dan hoger bouwen op nieuwe ontwikkellocaties? Hoe zorgen we voor technisch en financieel haalbare optopprojecten? Welke kansen zijn er op daken van woningcorporaties en welke kansen zijn er op daken van verenigingen van eigenaren? Kunnen we zorgen voor win-winprojecten voor woningzoekenden én bewoners? 

Programma
Op het programma deze avond staan onder andere bijdragen van:

  • Ricsi van Beek: Stedenbouwkundige en ruimtelijk strateeg (Gemeente Haarlem)
  • Hans van Eeden: Architect (her architecten)
  • Sjuul Cluitmans: Architect (Heren5 architecten)
  • Mariëtte Broesterhuizen: Strategisch manager (BuurtBoost)
  • Maarten Georgius: Adviseur opdrachtgeverschap (Aedes vereniging van woningcorporaties)
  • Anouk Corel: Adviseur strategie (woningcorporatie Elan Wonen)
  • Thijs Müller: Projectmanager (Creative City Solutions)
    (Moderator: Gabriël Verheggen, directeur ABC)