Hergebruik Haarlemse gebouwen
Expositie

Van 18 december 2022 tot en met 23 april (verlengd!) toont het ABC Architectuurcentrum een verscheidenheid aan Haarlemse gebouwen die één ding met elkaar gemeen hebben: ze hebben allemaal een andere functie gekregen dan waarvoor zij oorspronkelijk ontworpen en gebouwd waren. Onder de titel OVERNIEUW wordt de schijnwerper gezet op het hergebruik van gebouwen.
OVERNIEUW laat zien welke voorbeelden van hergebruik er in Haarlem te vinden zijn. Zo zijn er grote, spectaculaire maar ook kleine onopvallende voorbeelden. Denk aan de recent getransformeerde gevangenis De Koepel, maar ook aan honderden voormalige winkelpanden die vaak een nieuw leven hebben gekregen als woning.

Als een kantoor, school, ziekenhuis, kerk, fabriek zijn functie verliest, staan er eigenlijk twee wegen open: slopen of hergebruiken. De verspilling van grondstoffen, de aanzienlijke schade aan het klimaat en het verlies van identiteit bij sloop en nieuwbouw resulteren dikwijls tot hergebruik. Dat is goed te zien bij onder meer kerken en scholen die regelmatig worden omgevormd. Kerken en scholen zijn daarbij in buurten en wijken dikwijls belangrijke ontmoetingsplaatsen. Als deze gebouwen hun functie verliezen, hebben de gebouwen door hun ligging vaak de potentie omgevormd te kunnen worden tot nieuwe sociale brandpunten in de buurt.

OVERNIEUW gaat bekende en minder bekende voorbeelden van Haarlems hergebruik laten zien. Vanzelfsprekend ontwikkelt het ABC ook weer een uitgebreid randprogramma bij de expositie. Zo zullen we rondleidingen en fietstochten organiseren maar ook discussiebijeenkomsten over vragen als ‘Heeft hergebruik per definitie de voorkeur boven nieuwbouw?’ of ‘Moet hergebruik in eerste instantie altijd onderzocht worden?’
Voor de meest actuele informatie hierover zie deze website of meld je aan voor de nieuwsbrief van het ABC!

De expositie OVERNIEUW werd op zaterdagmiddag 17 december om 16.00 uur geopend door Jacqueline van de Sande, voormalig voorzitter Stichting Panopticon, de initiatiefnemer en opdrachtgevervan de transformatie van de De Koepel.