Een wijk-te-kijk-tentoonstelling
Expositie

Op zondag 7 mei 2017 wordt in het ABC Architectuurcentrum de wijk-te-kijk-expositie Overveen, tussen stad en duinen geopend door Richard Kruijswijk, wethouder Ruimtelijke Ordening Bloemendaal en Piet van der Ham, oud-wethouder van Bloemendaal.

Datum: zondag 7 mei 2017
Tijd: 16.00 uur
Plaats: ABC, Groot Heiligland 47, Haarlem

Al 25 jaar organiseert het ABC Architectuurcentrum zogenoemde wijk-te-kijk-tentoonstellingen waarbij doorgaans wijken in Haarlem centraal staan. Deze keer echter is het Bloemendaalse Overveen de wijk die te kijk staat.

Overveen is een dorp gelegen tussen stad en duinen en al 200 jaar het bestuurlijk centrum van de gemeente Bloemendaal. Overveen is een oud dorp waarin de afgelopen jaren belangrijke veranderingen hebben plaatsgevonden. Het aloude tennispark Wimbledon is opgeheven en getransformeerd in een aantrekkelijk woonbuurtje. Het Marinehospitaal is afgebroken en heeft
plaatsgemaakt voor een woningbouwcomplex dat nog niet is afgerond. Ook het terrein van de bekende Garage Van Wijk aan de Bloemendaalseweg ondergaat op dit moment een metamorfose. Over de toekomst van het terrein van de PWN is de discussie nog in volle gang. De ontwikkelingen op het terrein van de buitenplaats Elswouthoek hebben de nationale media gehaald. Ook de toekomst van het hoofdgebouw van Elswout is nog onbekend. Er gebeurt dus van alles. Reden voor het ABC om eens nader aandacht te besteden aan dit zo fraaie dorp.

Bijna 100 jaar geleden (in 1927) moest Overveen een groot deel van zijn grondgebied afstaan aan de gemeente Haarlem. Haarlem had voor zijn stadsuitleg aan het begin van de 20e eeuw ruimte nodig. Opmerkelijk is dat slechts kleine delen van dit nieuw verworven grondgebied door Haarlem ook feitelijk voor stadsuitleg is gebruikt.
Tijdens deze expositie zullen lezingen, discussies en rondleidingen worden georganiseerd. Raadpleeg voor deze activiteiten www.archtectuurhaarlem.nl

De expositie Overveen, tussen stad en duinen is te zien tot en met zondag 30 juli 2017.