Wethouder Cassee en Wijkraad Rozenprieel ontvangen boekje op discussieavond
Lezing

Op dinsdagavond 20 maart krijgen wethouder Ewout Cassee van de gemeente Haarlem en vertegenwoordigers van de Wijkraad Rozenprieel, in kantoorgebouw Koningstein, de eerste exemplaren uitgereikt van het boekje ‘Dromenstein’. Dit boekje is samengesteld door architect John van Rooijen. Hierin doet Van Rooijen verslag van zijn studie naar mogelijkheden voor herontwikkeling van Koningstein en omliggende terreinen. Met medewerking van ABC Architectuurcentrum Haarlem wordt ter gelegenheid van deze boekpresentatie een discussieavond georganiseerd rond het thema ‘Vraaggestuurde woningbouw’. Op het programma van deze avond staan drie inleidende sprekers: Andries Geerse, Max van Aerschot en John van Rooijen. De discussie staat onder leiding van Jan van Eeden.

 

!!! LET OP: Locatie: Koningstein, Zuider Buiten Spaarne 22, 2012 AA Haarlem !!! Toegang: gratis

Het Haarlemse Kantoorgebouw Koningstein, gelegen aan het Spaarne en aan de rand van het centrum, komt medio 2014 vrij. Dan vertrekt ook het laatste deel van de dienst Openbare Werken gemeente Haarlem. De inspirerende ideeën en schetsen voor herontwikkeling van Koningstein van architect Van Rooijen zijn gebaseerd op uitgebreide gesprekken die hij, op verzoek van de Wijkraad Rozenprieel, voerde met een groot aantal betrokkenen. Zo sprak hij met omwonenden, wijkbewoners, de stadsbouwmeester en vertegenwoordigers van de Hannie Schaft school, kinderdagverblijf Op Stoom, woningcorporatie Ymere en de gemeente. Deze gesprekken hebben geleid tot 5 spelregels voor herontwikkeling.

Het tot nu toe gevoerde ‘Dromenstein-participatieproces’ laat zien dat de betrokkenheid van bewoners en belanghebbenden erg groot is en lijkt daarmee een schoolvoorbeeld van, door de gemeente gestimuleerde, bewonersparticipatie. Het Koningsteinterrein neemt voor velen een prominente plek in Haarlem in, en in het Rozenprieel in het bijzonder. De vraag naar een doordacht bestemmingskader, waarvoor al veel ideeën leven in de wijk en de stad, is dan ook duidelijk.

Om de toekomstige ontwikkelingen rond Koningstein/Dromenstein in een breder (landelijk) kader te plaatsen, wordt bij de boekpresentatie ‘Dromenstein’, met medewerking van het ABC de discussieavond ‘Vraaggestuurde Woningbouw’ georganiseerd. Hierbij zal worden gesproken over onder meer de verwachtingen bij, en het nut en de noodzaak van bewonersparticipatie en herontwikkeling van locaties voor nieuwe stedelijke woningbouw.

 

Programma

20.00                Opening door Jan van Eeden, gespreksleider

20.00 - 20.20     Andries Geerse - Projectontwikkeling mét in plaats van vóór bewoners

20.20 - 20.30     Vraag en antwoord met publiek

20.30 - 20.40     Max van Aerschot - Koningstein e.o. in de stad

20.40 - 20.45     Vraag en antwoord met publiek

20.45 - 21.00     Pauze

21.00 - 21.15     John van Rooijen - Boekpresentatie Dromenstein

21.15 - 21.30     Overhandiging Dromenstein aan Wijkraad Rozenprieel (vv Maarten Pieter Schinkel) en B&W gemeente Haarlem (wethouder Ewout Cassee)

21.30-22.00       Discussie o.l.v. Jan van Eeden

 

Over de sprekers:

Jan van Eeden (Mondiaal centrum, Haarlem) is socioloog, oud wethouder in Den Helder en presentator van Café Mondiaal.

Andries Geerse (We Love the City, Rotterdam) is een van de meest gevraagde stedenbouwkundigen van dit moment. Hij ontwikkelt nieuwe wijken mét in plaats van vóór de toekomstige bewoners.

Max van Aerschot is architect en bekleedt de functie van stadsbouwmeester van de gemeente Haarlem. Een van zijn uitgangspunten is: de geschiedenis van de te bebouwen locatie dient ter inspiratie en is bepalend voor het uiteindelijke ontwerp.

John van Rooijen (BroerZ) is Haarlemmer, architect, voelt zich aangetrokken tot leegstaande industriële gebouwen, en is gespecialiseerd in met kracht verbeelden.