filmvertoning en na-gesprek met regiseuze Anna Abrahams
19:00-21:00

In het kader van de expositie in het ABC Architectuurcentrum “J.B. van Loghem, Architect van een optimistische generatie” organiseert het ABC in samenwerking met de Filmkoepel een vertoning van de bijzondere documentaire-film “Sotsgorod. Steden voor de heilstaat” op donderdag 1 december 2022 om 19.00 uur. Kaarten zijn voor € 7,50 te bestellen bij de kassa van de Filmkoepel. Na afloop van de film gaat Gabriël Verheggen, directeur van het ABC,  in gesprek met de maakster van de film Anna Abrahams.

Sotsgorod. Steden voor de heilstaat
Donderdagavond 1 december, 19:00 uur
Bioscoop De Koepel, Harmenjansweg 4 Haarlem
Kosten 7,50 euro

tickets

Na de revolutie in 1917 wilden de Russische autoriteiten zo snel mogelijk beginnen met het ontwikkelen van de landbouw en industrie in de nieuwe socialistische staat. Daarom werden in de jaren '20 architecten uit het westen aangetrokken om de zogenoemde 'Sotsgorods', de nieuwe steden, te ontwerpen. Deze architecten kwamen vol enthousiasme naar de Sovjet-Unie om hun bijdrage aan de socialistische heilstaat te leveren. Een van hen was de Haarlemse architect Han van Loghem. Hij werd door zijn vriend Sebald Rutgers uitgenodigd om in Kemerovo vooral woningen te bouwen. In deze film worden enkele van deze pioniers van toen geinterviewd, waaronder de Nederlander Jan Rutgers, de zoon van Sebald Rutgers, die in Kemerovo meehielp bij het bouwen van een 'socialistische stad' voor de mijnwerkers. Via foto's, brieven en ontwerpen wordt een beeld gegeven van de omstandigheden waarin gewerkt werd. Naast deze op feiten en ooggetuigeverslagen gebaseerde geschiedenis van de architecten, geeft de film een beeld van het dagelijks leven van de huidige bewoners van de sotsgorods, waaronder Kemerovo.

NB. Op 1 oktober organsieerde het ABC in het kader van de expositie over Van Loghem ook al een filmvertoning maar toen in de bioscoop De Schuur. En toen betrof het de documentatire 'Bouwen te midden van eenzaamheid' die Gijs Kessler en Pim Zwier maakten over de reis van Van Loghem naar Kemerovo.