Vervolg op expositie ‘BRAAK in HAARLEM’
Expositie

De Haarlemse landschapsarchitecten Martijn Al en Elizabeth Keller presenteren van 22 maart tot en met 10 april met ‘Tussentijds Ruimtegebruik’ hun ideeën voor braakliggende terreinen in de stad Haarlem. Eerder lieten zij met de expositie ‘BRAAK in Haarlem’ in het ABC zien dat er verspreid over de stad een oppervlakte groter dan de gehele Haarlemmerhout braak ligt. Zowel politiek als inwoners van Haarlem reageerden hierop.

Met de installatie/expositie ‘Tussentijds ruimtegebruik’ schetsen de landschaparchitecten Al en Keller beelden hoe Haarlem invulling kan geven aan het tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen in de stad. Hiermee willen zij het publiek en zeker de betrokken partijen inspireren met mogelijkheden voor deze, vaak door hekwerken omgeven, ‘doelloze’ plekken. Bij de door hen voorgestelde en getoonde tijdelijke invullingen van de braakliggende terreinen, wordt aansluiting gezocht bij de historie en context van de stad Haarlem. Naast het toevoegen van gebruiksmogelijkheden worden de plekken heel specifiek ingezet om de identiteit van Haarlem te versterken. Zo wordt bij de bijzondere voorstellen en interventies aangesloten op de historie van Haarlem als bloemenstad en op het beleid van de gemeente om klimaat neutraal te worden…

 

De expositie ‘Tussentijds Ruimtegebruik’ wordt mede mogelijk gemaakt door Hans Stolvoort Hoveniersbedrijf.

Meer informatie: