Manifestatie

In het weekend van 17 en 18 juni vieren we weer de landelijke Dag van de Architectuur. Zoals ieder jaar organiseert het ABC Architectuurcentrum dan in Haarlem e.o. opstellingen, rondleidingen en presentaties in gebouwen en op locaties waar je normaal gesproken niet zo snel (binnen)komt… Het thema dit jaar is Toegang & Toegankelijkheid. We gaan aandacht geven aan voorbeelden en processen waarin architectuur, ontwerp en het gesprek over de stad verwelkomend is, onderdak biedt en ook ruimte geeft. Extra aandacht krijgen vijf gebouwen/locaties die toegankelijk zijn voor iedereen. Want dat is namelijk nog lang niet vanzelfsprekend. Het thema van Universele toegankelijkheid, dat gekoppeld is aan het VN-Verdrag Handicap, vindt nog (veel) te weinig weerklank in de architectuur. Dat blijkt ook uit de reacties en adviezen ervaringsdeskundigen die deze dag mede vormgeven.

Op het programma staat in de eerste plaats vijf locaties die vooral ook toegankelijk zijn voor mensen met een visuele beperking of bijvoorbeeld gebruik maken van een rolstoel. Zo heeft de aftrap van deze dag plaats in De Schuur. Hier is de afgelopen jaren veel aandacht besteed het pand toegankelijk te maken voor iedereen. Maar bijvoorbeeld ook de nieuwe roeiaccommodatie aan het Spaarne in Heemstede met een voorziening voor gehandicapten opent zijn deuren evenals het bedrijfspand van koffiebrander Simon Lévelt, het Slachthuisterrein en de locatie MAAK. Op deze locaties zullen onder meer adiveurs toegankelijkeheid toelichtingen geven.

De Haarlemse Dag van de Architectuur start op zaterdag 17 juni in De Schuur om 10.00 uur (inloop/ontvangst v.a. 09.30 uur). Na een welkomstwoord door Gabriël Verheggen, directeur van het ABC, volgen hier enkele presentaties. Vervolgens zijn er in de gehele stad diverse openstellingen en rondleidingen zoals De Vierhoek, Link en gebouw Oostpoort Center. Ook op de zondag vindt er nog een activiteit plaats. Dan zal in het ABC vanaf 14.00 uur een gesprek gevoerd worden over het thema Toegang & Toegankelijkheid met direct betrokkenen, architecten, opdrachtgevers en geïnteresseerden.

Binnenkort is hier op deze site het gehele programma met alle activiteiten te vinden. Daarbij worden daar dan als eerste eventuele wijzigingen en aanvullingen vermeld ten opzichte van het gedrukte programma dat vanaf begin juni verspreid gaat worden.