deel 2 van In Haarlem Staat Een huis
Expositie

Vanaf 7 juli is in het ABC de expositie IN HAARLEM STAAT EEN HUIS #2 over ‘WATER & KLIMAATADAPTATIE’ te zien. Deze tentoonstelling toont wat de invloed van water is op het ontwerp van onze huizen en onze woon- en leefomgeving. Het laat ook zien wat de gevolgen (kunnen) zijn van het veranderende klimaat. Welke aanpassingen of veranderingen zijn nodig om bijvoorbeeld in de toekomst droge voeten te houden en ook nog een koel hoofd?

Het huis waar we nu in wonen, is ‘aangetakt’ op vele installaties (water, gas, elektra, riool) en zowel fysiek in de grond als door de lucht verbonden met talrijke netwerken. In het kader van wat wordt aangeduid als ‘transitie naar duurzaamheid’ gaat er veel veranderen met die installaties en netwerken. IN HAARLEM STAAT EEN HUIS #2 zoomt in op water en klimaatadaptatie. De expositie laat zien hoe bij ons in en om het huis en in de stad van alles omtrent het begrip ‘water’ geregeld is, en welke complexiteit daarachter schuilgaat: van leidingen tot organisaties, van grondwater tot drinkwater, van wadi’s tot hittestress. Daarbij wordt getoond welke ontwerpopgaven er liggen in verband met de klimaatverandering, maar ook wat wij zelf kunnen doen om mogelijke problemen het hoofd te bieden.

Gedurende de tentoonstellingsperiode (7 juli t/m 30 oktober) is er na de zomer een uitgebreid programma met o.a. lezingen, discussies, excursies en (kinder)workshops. Kijk daarvoor op : www.architectuurhaarlem.nl

De expositie WATER & KLIMAATADAPTATIE is de tweede in een reeks van vier die het ABC organiseert in het kader van IN HAARLEM STAAT EEN HUIS. Daarbij worden steeds verscheidene aspecten van de ‘transitie naar duurzaamheid’ belicht. Voor #1 stond de energietransitie centraal. Voor deel #2 gaan we dus in op de problematiek rond water & klimaatadaptatie. Bij #3 is het onderwerp ‘Consumptie & Afval’. Tot slot belicht deel #4 de invloed van digitale netwerken, zoals het ‘internet of things’, op ons huis.

Deze tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door:
Gemeente Haarlem, Provincie Noord-Holland, Nederlande Waterschapsbank, PWN, Hoogheemraadschap Rijnland, Koninklijke Rijnja, Ymere, Pré Wonen, Elho