De nieuwe wijk Deo Neo wordt gerealiseerd op het voormalige terrein van het St. Joannes de Deo Gasthuis nabij Haarlem CS. Het plan behelst de ontwikkeling van 182 woningen in een aantrekkelijke groene en autoluwe binnenstedelijke omgeving. In de stedenbouwkundige opzet en het ontwerp van de woningen is aansluiting gezocht bij de omliggende buurten waardoor een typisch Haarlemse woonwijk ontstaat met een sterke openbare ruimte.

Het ontwerp is gevormd door de maat en de schaal van de omliggende bebouwing, de zichtlijnen naar de Heilig Hartkerk en het oude Hoofdgebouw en de entrees van het plangebied.
Door het individuele karakter van de Kleverparkbuurt en de verenigingsbouw van de Frans Halsbuurt te combineren sluiten de grondgebonden woningen aan bij de bestaande omgeving. De woningen aan de oostkant van het plein hebben het meest weg van de verenigingsbouw, per rij één kleur en een beperkt gevelreliëf. In het oog springen de ‘afgesneden’ huizen ter plaatse van de dwarsstraatjes waarmee de hoeken gemarkeerd worden.
Achter het hoofdgebouw aan de noordkant is een reeks van negen woningen ontworpen met een rustigere uitstalling als geheel, maar met meer reliëf in de gevelwand.

Project:
Woningen, bedrijfsruimte en ondergronds parkeren
Locatie:
Velserstraat, Schotersingel, Maerten van Heemskerckstraat, Saenredamstraat
Architecten:
Dana Ponec Architecten (alsmede het stedenbouwkundig plan)
hvdn architecten (Mauve I en II)
WVAU architecten (hoofdgebouw)
Aannemer:
UBA Bouw (Mauve I en II)
Opdrachtgever:
VOF Deo Terrein (AM Wonen, De Key-Principaal)