Filmvertoning en minisymposium Margaret Staal-Kropholler

Aandacht voor de eerste vrouwelijk architect van Nederland

 

Op zondagmiddag 17 november heeft vanaf 14.00 uur in het ABC de vertoning plaats van de documentairefilm ‘Vanuit den gezichtshoek der Bruikbaarheid’ over de eerste vrouwelijke architect van Nederland: Margaret Staal-Kropholler (1891-1966). De film wordt op deze middag ingeleid door de filmmakers Magda Augusteijn en Wilma Kuijvenhoven. Zij raakten gefascineerd door het werk van Staal-Kropholler en verbaasden zich erover dat deze architect zo weinig bekendheid genoot. De film wordt na beschouwd met een panelgesprek waaraan wordt deelgenomen door de beide cineasten maar ook door Esther Agricola (architectuurhistoricus), Colette Niemeijer, Vera Yanovshtchinsky, Elsbeth Falk (allen architect) en Joke Veldkamp (lid VAC-Haarlem). Journaliste Ziggy Klazes modereert dit gesprek.

 

Datum en tijd: zondagmiddag 17 november 2013, van 14.00 t/m 17.00 uur (inloop v.a. 13.30 u.)

Programma: Inleiding, filmvertoning, paneldiscussie en borrel

Locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47, Haarlem

Toegang: € 5,- (ABC-vrienden € 2,50); reserveren noodzakelijk! tel. 023 534 05 84 (dag. 13-17 u.)

De documentairefilm: Margaret Staal-Kropholler groeide op in een periode, waarin het uitzonderlijk was om als vrouw een opleiding te volgen, laat staan te werken in een mannenbolwerk als de architectuur. Zij beschouwde de combinatie van vrouw zijn en deskundig zijn op het gebied van de architectuur, als de ideale basis voor het uitoefenen van het beroep van architect en vervulde een pioniersfunctie voor meisjes die architectuur wilden studeren. In 1917 sluit Staal-Kropholler zich aan bij de wegbereiders van de Amsterdamse School waarmee zij behoort tot de avant-garde van de Nederlandse architectuur. Met haar projecten in de stijl van de Amsterdamse School, verwierf zij ook haar eerste bekendheid. Daarna zijn in haar werken invloeden van de “Nieuwe Zakelijkheid” terug te vinden en wordt haar vormentaal in de jaren ’50 sober en nuchter. Lange tijd blijft zij de enige vrouw in Nederland, die daadwerkelijk bouwt.

In de documentaire van Magda Augusteijn en Wilma Kuijvenhoven wordt Margaret Staal-Kropholler in de context van haar tijd geplaatst. Zo wordt onder meer de veranderde visie op de vrouw en het gezin en de manier waarop dit de architectuur van het wonen beïnvloedde, zichtbaar. Een rode draad in de film zijn de lezingen die Margaret hield voor de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (1919) en voor de AVRO (1930). Fragmenten uit die ‘vlijmscherpe’ lezingen, in de film voorgelezen door haar 93 jarige dochter, toont een vrouw die haar hele leven strijd voerde over functionaliteit en schoonheid.

 

Panelgesprek: Tijdens het panelgesprek na afloop van de filmervertoning wordt ingegaan op vragen die deze documentaire oproepen, zoals: welke rol neemt de vrouw nu in de architectuur in en welke uitdaging ligt er voor de architectuur heden ten dage? Aan dit gesprek, geleid door Ziggy Klazes, wordt deelgenomen door Esther Agricola (hoofd Bureau Mounumenten en Archeologie Amsterdam), Colette Niemeijer (CEANconsulting) Vera Yanovshtchinsky (VYA), Elsbeth Falk (Hund Falk architecten) en Joke Veldkamp (lid Vakkundig Advies Centrum – Haarlem).