Lieven de Key Penning: achtergrond en werkwijze

Dit jaar wordt voor de elfde achtereenvolgende keer de Lieven de Key Penning uitgereikt. De onderscheiding is vernoemd naar de Vlaamse architect Lieven de Key (plm. 1557/1560 – 1627), de eerste stadsbouwmeester van Haarlem. De penning wordt jaarlijks door de gemeente Haarlem uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van monumentenzorg, architectuur of stedenbouw. Dit jaar wordt er aandacht besteed aan stedenbouw, openbare ruimte en groen. Het gaat om projecten die de laatste drie jaar opgeleverd zijn (dus gerealiseerd tussen medio 2017 en medio 2020). Normaal gesproeken kan er gestemd worden in het ABC en ook 'virtueel' op de website van de gemeente (zie hieronder).

Werkwijze
Aan het begin van het jaar wordt gestart met een inventarisatie van de mogelijke kandidaten voor de Lieven de Key Penning. De eerste bron voor deze inventarisatie is de gemeentelijke administratie van projecten en bouw- en omgevingsvergunningen. Vervolgens worden diverse stakeholders bevraagd op hun kennis van de stad en van mogelijke kandidaten voor de Penning. Dat werk wordt in opdracht van de jury verricht door medewerkers van de afdeling ruimtelijk beleid  en vrijwilligers. Een enkele keer is ook een oproep in het Haarlems Dagblad geplaatst om kandidaten voor te dragen. Er worden kerngegevens verzameld van de voorgedragen kandidaten/objecten. Dit mondt uit in een groslijst. Deze lijst wordt vlak na de zomer voorgelegd aan de vakjury die uit deze lijst tien kandidaten selecteert. Deze nominaties worden bekend gemaakt en de genomineerden wordt gevraagd een poster op A1 formaat te maken met alle relevante informatie van het object. Deze posters worden geëxposeerd in het ABC gedurende een aantal weken en de bezoekers kunnen in het ABC een stem uitbrengen. Het Haarlems Dagblad verzorgt een reportage waarin alle genomineerden bekend worden gemaakt (zie de pdf hieronder). Op de website van de gemeente Haarlem worden de kandidaten ook getoond en de mogelijkheid geboden een stem op een van de kandidaten uit te brengen. De vakjury bezoekt doorgaans in oktober de 10 objecten en beslist zo mogelijk diezelfde dag welke kandidaat de Penning krijgt.  Door corona is ook het bezoek van de vakjury aan de projecten voorlopig uitgesteld.

Jury 2020
Floor Roduner, wethouder RO (voorzitter),
Willem Hein Schenk, stadsarchitect
Martin van Bleek, voorzitter Vereniging Haerlem,
Gabriël Verheggen, directeur ABC,
Wim de Wagt, architectuurhistoricus,
Sylvia Karres, directeur Karres en Brands
Hans van der Straaten, vrmlg hoofd afdeling Ruimtelijk Beleid gem. Haarlem (jury-secretaris)