Renovatie Provinciekantoor Houtplein

Ontwerp: architectenbureau Kraaijvanger

Het gebouw van de Provincie Noord-Holland aan het Houtplein is geheel gerenoveerd en geschikt gemaakt voor 1.000 flexibele werkplekken. Het ontwerp komt van architectenbureau Kraaijevanger Urbis. Karakteristiek voor het nieuwe kantoor zijn natuurlijke materialen en energiebesparende technieken. Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt evenals de verbetering van de publieke toegankelijkheid en de openheid van het gebouw.

Op de verdiepingen zijn werkdomeinen ondergebracht. Voor het modern kantoorconcept was het van cruciaal belang dat de beide bestaande liftpartijen gelijkwaardig worden gebruikt (geen gangen). Een autonoom, kegelvormig volume vormt een gastvrije entreehal en verbindt de vleugels. Op de begane grond en een deel van de eerste verdieping zijn publieks- en collectieve functies opgenomen zoals informatiecentrum, vergaderen, representatie, eet-werk-café en diverse faciliteiten.

De hoge duurzaamheidsambities van de provincie zijn vertaald in hoge isolatiewaarden, en toepassing van triple glas, lage temperatuursystemen (klimaatplafonds), seizoensopslag van koude en warmte, CO2 gestuurde ventilatie, LED verlichting gestuurd op daglichtsensoren en aanwezigheid, en zonnepanelen op het dak. De gevels zijn ontworpen op optimale daglichttoetreding zonder warmtelast. De positie van de klimaatruimten op de vier hoeken resulteert in korte luchtleidingen door het gebouw; dit is niet alleen gunstig voor het energiegebruik (minder weerstand in de leidingen) maar voorkomt tevens stofophoping (sick-building). Het energiegebruik is thans slechts éénderde van vroeger! De gemiddelde GPR-score is 9,0, wat voor renovatie uitzonderlijk hoog is. Per ruimte zijn de ramen te openen voor natuurlijke ventilatie. Zowel in de gevel als in het interieur zijn zoveel mogelijk cradle-to-cradle materialen toegepast. Afval wordt gescheiden ingezameld.

Project:
Provinciehuis Noord-Holland
Locatie:
Houtplein
Architect:
Kraaijvanger; Dirk Jan Postel

Adviseurs:

Projectmanagement: Royal Haskoning DHV
Constructeur: Evers Partners
Bouwfysica: Cauberg-Huygen
E&W: Valstar Simonis

Aannemer:
Heijmans N.V. (bouwkundig)
Imtech (E&W)
Opdrachtgever:
Provincie Noord-Holland

Meer informatie: