ontwerp: Mecanoo architecten

Voor de nieuwbouw van het Sterren College is een samenhangend plan ontworpen voor de gehele locatie. Uitgangspunt voor het 11.000 m² grote gebouw was een ‘dorpje in het groen’, ingebed in het omringende landschap. De school vormt een compositie van vier diagonaal geplaatste gebouwdelen. Het verspringende ritme van gebouwdelen levert een park op aan de voorzijde van het gebouw met wandelroutes en schooltuinen. Het park is vanaf het maaiveld opgetild en in de vorm van groene taluds, mos-sedum daken en groene gevels over de school heen getrokken, wat een bijzonder daklandschap oplevert met twee grote schoolpleinen. 

Aan de kant van het ruim opgezette park heeft de school een groene, klein-schalige uitstraling, een belangrijke wens van de omwonenden. Het gebouw loopt op in de richting van de hoog gelegen spoordijk.
 

De school voor 1000 leerlingen biedt zes opleidingen: Horeca, Handel & Admini-stratie, Groen, Verzorging, Bouwtechniek en Consumptief. Elke afdeling heeft een eigen leerplein met klaslokalen en grote open ruimtes voor praktijklessen. Om de school goed te ‘wortelen’ in de buurt liggen de verschillende praktijk-lokalen op de begane grond als etalages voor de leerlingen en wandelaars in het park. Dwars door de school heen slingert een brede gang die de afdelingen met elkaar verbindt en waar leerlingen elkaar ontmoeten. Elke afdeling heeft er een vitrine ingericht die tegelijkertijd een doorkijkje biedt naar de praktijkruimtes. Onderbouwleerlingen kunnen zo op ongedwongen wijze kennismaken met de verschillende studierichtingen die ze later kiezen. De dubbelhoge multifun-ctionele aula met twee royale tribunes vormt het hart van de school. Een brede brug kromt zich er doorheen, zodat je op veel manieren kan ‘zien en gezien worden’. De aula en ook het restaurant met open keuken kunnen ’s avonds los van de school functioneren.

 

Het Sterren College is een duurzame school. Voor de energievoorziening is warmte-koude-opslag in de bodem toegepast, er zijn duurzame en onderhoudsarme materialen gebruikt en het binnenklimaat kreeg bijzondere aandacht. Zo wordt de lucht aanzienlijk meer ververst als in het Bouwbesluit geëist wordt. Vloerverwarming en -koeling, overal te openen delen, goede akoestiek en veel daglicht zorgen voor een fris en licht onderwijsgebouw waar de leerlingen zich goed kunnen concentreren. De mos-sedum daken geven de school niet alleen een groene uitstraling, maar hebben ook een positieve invloed op de isolatie en waterhuishouding. Twee groene gevels met klimplanten versterken de groene sfeer. Het dak heeft meerdere functies: een fietsenstalling en twee verschillende schoolpleinen voor de onderbouw en de bovenbouw. Door de open kolommenstructuur kunnen binnenwanden naar believen verplaatst worden waardoor de school flexibel en deelbaar blijft. Er is rekening gehouden met een groeiend leerlingenaantal door een mogelijke uitbreiding mee te ontwerpen.

 

Bron: www.mecanoo.nl

Project:
VMBO Sterren College
Locatie:
Badmintonpad, Haarlem
Architect:
Mecanoo Architecten
Opdrachtgever:
Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem
Gerealiseerd in:
2010

Meer informatie: