Colofon

Alle inhoud op deze website © ABC Architectuurcentrum Haarlem.

Deze website is in opdracht van het ABC Architectuurcentrum Haarlem eind 2017/begin 2018 geheel aangepast zodat de site nu ook goed werkt op als mobiele telefoons. Bij de nieuwe lay-out is voortgebouwd op het oorspronkelijke ontwerp en de opzet van de website die de 'vaste' vormgevers van het ABC, Debbie Saul (Debbie Saul Grafische Ontwerpen/Saul Producties) en Maud van Gool (Kamer 12 Grafische vormgeving + fotografie) hebben gemaakt in 2010.

De huidige website is aangepast en gebouwd door Arjen van Slooten van Wicked Fruit op basis van adviezen Werkgroep Communicatie ABC (Ilse Zuiderduijn, Carla van Twuijver, Jos Herni, Bernadette Traïdia, Hans van der Straaten en Gabriël Verheggen)

Neem voor vragen of opmerkingen over de website contact op met ABC Architectuurcentrum.