Bestuur en programmaraad

Het ABC stichtingsbestuur bestaat uit zes leden:

Voorzitter: Ronald Huikeshoven, directievoorzitter AM 
Penningmeester: Roel Steenbeek, vrmlg voorzitter raad van bestuur Ymere
Secretaris: Anke Huntjens, directeur-bestuurder Pré Wonen
vice-voorzitter: Ruud Bergh, adviseur Gebiedsontwikkeling en Wonen
Lid: Dré Kraak, adviseur Ruimtelijke Ordening
Lid: Jurgen van der Ploeg, architect/partner Faro Architecten
Lid: Roger Kersten, planoloog/partner Akro Consult
lid: Maarten Georgius, senior adviseur opdrachtgeverschap Aedes
lid: Chris Abbenhuis, zelfstandig adviseur, coach en begeleider o.m. St. Jong Ondernemen

Het ABC werkt momenteel aan een nieuwe opzet van de zogenoemde programmaraad. Vooralsnog is de programmaraad als volgt samengesteld:

Jurgen van der Ploeg, Faro Architecten (voorzitter-namens bestuur)
Max van Aerschot, architect en stadsbouwmeester
Renée Borgonjen, kunst- en architectuurhistorica
Sandra Bouwman, communicatie adviseur
Erica van Brussel, styliste
Johan Galjaard, stedenbouwkundige
Maurits Groen, milieu communicatiedeskundige
Jan Schuil, voormalig directeur woningcorporatie
Tonneke Sengers, kunstenares
Joop Slangen, architect (voormalig stadsbouwmeester)
Susy Spiessberger, architect
Frans Strunk, communicatiedeskundige
Michiel Veldkamp, landschapsarchitect
Gabriël Verheggen, architectuurhistoricus (dir. ABC)